Předseda

+420 596 398 437
+420 553 684 620

Interní členové

+420 596 398 213
+420 553 684 668
+420 596 398 348
+420 553 684 131
+420 553 684 623

Externí členové

 • prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc.
 • prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. 
 • prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.
 • doc. MgA. Jan Jindra
 • prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc.
 • doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS.
 • prof. Ing. Hana Mohelská, Ph.D.
 • prof. RNDr. Vladimír Müller, DrSc.
 • prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.
 • prof. Ing. David Tuček, Ph.D.
 • prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.