Funkční období členů skončilo 28. 2. 2023.

Předseda

+420 553 684 620
+420 596 398 348
+420 553 684 131

Interní členové

+420 553 684 623
+420 596 398 437
+420 596 398 213
+420 553 684 668

Externí členové

 • prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc.
 • doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D.
 • prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc.  
 • prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
 • prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.
 • prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
 • prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.
 • doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS.
 • prof. RNDr. Vladimír Müller, DrSc.
 • prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
 • prof. PhDr. RNDr. Stanislav Polouček, CSc.
 • prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.