Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Matematický ústav v Opavě

-

Fyzikální ústav v Opavě

Rektorát Slezské univerzity