Cílem Interního grantového systému Slezské univerzity v Opavě je podpora rozvoje vědeckovýzkumné, tvůrčí a umělecké činnosti pedagogických a vědeckých pracovníků prostřednictvím financování vybraných žádostí o přidělení grantů, které směřují k rozvoji oborů a univerzity. IGS SU řídí Rada Interního grantového systému.


Směrnice rektora č. 4/2019 Pravidla Interní grantové soutěže na Slezské univerzitě v Opavě

I. změna Směrnice rektora č. 4/2019


Interní grantová soutěž na rok 2023

Seznam projektů přijatých k financování v roce 2023

Rozhodnutí rektora č. 12/2022 Vyhlášení Interní grantové soutěže na Slezské univerzitě v Opavě na rok 2023


Interní grantová soutěž na rok 2022

Seznam projektů přijatých k financování v roce 2022

Rozhodnutí rektora č. 22/2021 Vyhlášení Interní grantové soutěže na Slezské univerzitě v Opavě na rok 2022


Interní grantová soutěž na rok 2021

Seznam projektů přijatých k financování v roce 2021

Rozhodnutí rektora č. 21/2021 Vyhlášení Interní grantové soutěže na Slezské univerzitě v Opavě na rok 2021


Interní grantová soutěž na rok 2020

Seznam projektů přijatých k financování v roce 2020

Rozhodnutí rektora č. 11/2019 Vyhlášení Interní grantové soutěže na Slezské univerzitě v Opavě na rok 2020


Interní grantová soutěž na rok 2019

Seznam projektů přijatých k financování v roce 2019

Rozhodnutí rektora č. 16/2018 Vyhlášení Interní grantové soutěže na Slezské univerzitě v Opavě na rok 2019


Interní grantová soutěž na rok 2018

Seznam projektů přijatých k financování v roce 2018

Rozhodnutí rektora č. 24/2017 k vyhlášení Interní grantové soutěže na Slezské univerzitě v Opavě na rok 2018


Interní grantová soutěž na rok 2017

Seznam projektů přijatých k řešení v roce 2017

Rozhodnutí rektora č. 16/2016 k vyhlášení Interní grantové soutěže na Slezské univerzitě v Opavě na rok 2017


Interní grantová soutěž na rok 2016

Seznam projektů přijatých k řešení na rok 2016

Rozhodnutí rektora č. 35/2015 K vyhlášení Interní grantové soutěže na SU v Opavě na rok 2016