Cílem Studentské grantové soutěže na Slezské univerzitě v Opavě je podpora projektů specifického vysokoškolského výzkumu, kterým je podle § 3 odst. 2 písm. c) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků výzkum, prováděný studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním.

Pravidla Studentské grantové soutěže upravuje nová Směrnice rektora č. 5/2019 - Zásady Studentské grantové soutěže na Slezské univerzitě v Opavě.

I. změna Směrnice rektora č. 5/2019

Grantové projekty schválené podle Směrnice rektora č. 15/2018 budou dokončeny podle této směrnice.


Studentská grantová soutěž na rok 2023

Projekty přijaté k financování na rok 2023

Rozhodnutí rektora č. 15/2022 Vyhlášení Studentské grantové soutěže na Slezké univerzitě v Opavě na rok 2023


Studentská grantová soutěž na rok 2022

Rozdělení a využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2022

Projekty přijaté k financování na rok 2022

Rozhodnutí rektora č. 24/2021 Vyhlášení Studentské grantové soutěže na Slezké univerzitě v Opavě na rok 2022


Studentská grantová soutěž na rok 2021

Rozdělení a využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2021

Projekty přijaté k financování v roce 2021

Rozhodnutí rektora č. 25/2020 Vyhlášení Studentské grantové soutěže na Slezké univerzitě v Opavě na rok 2021


Studentská grantová soutěž na rok 2020

Rozdělení a využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2020

Projekty přijaté k financování v roce 2020

Rozhodnutí rektora č. 20/2019 Vyhlášení Studentské grantové soutěže na Slezké univerzitě v Opavě na rok 2020


Studentská grantová soutěž na rok 2019

Rozdělení a využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2019

Projekty přijaté k financování v roce 2019

Rozhodnutí rektora č. 25/2018, jímž se vyhlašuje Studentská grantová soutěž s počátkem řešení projektů v roce 2019.

Platné formuláře najdete zde.


Studentská grantová soutěž na rok 2018

Rozdělení a využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2018

Projekty přijaté k financování v roce 2018

Rozhodnutí rektora č. 30/2017, jímž se vyhlašuje Studentská grantová soutěž s počátkem řešení projektů v roce 2018.


Studentská grantová soutěž na rok 2017

Rozdělení a využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2017

Projekty přijaté k financování v roce 2017

Rozhodnutí rektora č. 25/2016, jímž se vyhlašuje Studentská grantová soutěž s počátkem řešení projektů v roce 2017.


Studentská grantová soutěž na rok 2016

Rozdělení a využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2016

Projekty přijaté k financování v roce 2016

Rozhodnutí rektora č. 38/2015, jímž se vyhlašuje Studentská grantová soutěž s počátkem řešení projektů v roce 2016.