Akce "Marie Sklodowska-Curie (Marie Sklodowska-Curie Actions, MSCA)

podporují školení a kariérní rozvoj výzkumníků prostřednictvím programů pro doktorandy, vědecko-výzkumných pobytů pro postdoktorandy a kolaborativních projektů.

Klíčovým principem je mobilita, výzkumníci vyjíždějí na hostitelskou instituci v zemi, kde dlouhodobě nepůsobí, aby získali nové znalosti, dovednosti a kompetence, které přispějí k jejich kariérnímu posunu.

Typy MSCA grantů:

MSCA sítě pro doktorandy (MSCA Doctoral Networks, DN)

Cílem je školit novou generaci výzkumníků a zvýšit atraktivitu a excelenci doktorského studia v Evropě.


MSCA individuální granty pro postdoktorandy (MSCA Postdoctoral Fellowships, PF)

Cílem je posílit tvůrčí a inovativní potenciál výzkumných pracovníků s doktorátem, kteří chtějí získat nové dovednosti prostřednictvím pokročilého školení, mezinárodní, mezioborové a mezisektorové mobility.

Individuální granty jsou otevřeny vynikajícím výzkumným pracovníkům jakékoli národnosti, včetně těch, kteří se chtějí reintegrovat do evropského výzkumu, prchají ze své země z důvodu např. konfliktu, chtějí se vrátit do výzkumu po kariérní přestávce či hodlají pracovat na výzkumných a inovačních projektech v neakademickém sektoru.


MSCA výměnné pobyty (MSCA Staff Exchanges, SE)

Výměny zaměstnanců mají za cíl podporovat inovativní mezinárodní, mezisektorovou a mezioborovou spolupráci ve výzkumu a inovacích prostřednictvím výměny zaměstnanců a sdílení znalostí a nápadů.

Do projektů se může zapojit jakýkoliv zaměstnanec přispívající k výzkumným činnostem v projektu. Instituce tvořící konsorcium mohou vysílat a/nebo přijímat výzkumné pracovníky, technické, administrativní pracovníky, manažery apod.


MSCA a občané (MSCA and Citizens)

Cílem Evropské noci vědců je přiblížit výzkum a výzkumné pracovníky široké veřejnosti, zvýšit povědomí o výzkumných a inovačních činnostech, posílit veřejné uznání vědeckého a výzkumného vzdělávání, ukázat úlohu výzkumného pracovníka ve společnosti a pro společnost a ekonomiku a dopad práce výzkumných pracovníků na každodenní život občanů a v neposlední řadě zvýšit zájem mladých lidí o výzkum a vědeckou kariéru.