Studentská grantová agentura (Student Grant Foundation, SGF):

  • je nová studentská grantová soutěž pro studenty doktorského studia;
  • je vytvořena v rámci projektu reg. číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016951 s názvem "Zvýšení kvality interního grantového schématu Slezské univerzity v Opavě";
  • cílem je zvýšení kvality výuky spojené s výzkumem studentů doktorského studia na Slezské univerzitě v Opavě prostřednictvím rozvoje a podpory systému interní grantové soutěže.

Pravidla Studentské grantové agentury upravuje nová Směrnice rektora č. 4/2020 - Zásady Studentské grantové agentury na Slezské univerzitě v Opavě.


Informace o nové soutěži najdete zde.

Metodický pokyn pro uchazeče najdete zde.


2. kolo soutěže Studentská grantová agentura

Rozhodnutí rektora č. 23/2020 Vyhlášení soutěže Student Grant Foundation s počátkem řešení v akademickém roce 2020/21

Platné formuláře

Seznam projektů přijatých k financování v rámci 2. kola soutěže


Studentská grantová agentura na AR 2020/2021

Rozhodnutí rektora č. 11/2020 Vyhlášení soutěže Student Grant Foundation na akademický rok 2020/21

I. změna a doplnění Rozhodnutí rektora č. 11/2020

Platné formuláře

Seznam projektů přijatých k financování v rámci 1. kola soutěže


Student Grant Foundation (SGF)

Rector´s Directive No. 4/2020 The Student Grant Foundation at the Silesian University in Opava

Rector´s Decision No. 11/2020 Announcement of the Student Grant Foundation Competition for the Academic Year 2020/21