Možnosti ubytování a stravování na Slezské univerzitě spadají pod úseky "kolejí a menz", které pro jednotlivé fakulty zajišťují požadované služby v Opavě i v Karviné samostatně.