Přehled termínů přijímacích zkoušek na Slezské univerzitě v roce 2024
(přijímací řízení pro akademický rok 2024/2025)


Součást SU (fakulta, ústav)Bakalářské studiumMagisterské studium
navazující
Doktorské studium
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě (více zde)

13. - 19. 5. 2024
***

duben/květen 2024
Tvůrčí fotografie

13. - 19. 5. 2024
***

září 2024
Tvůrčí fotografie

v přípravě
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné (více zde)

Uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky
***

3. - 14. 6. 2024
2. část PZ Inovativní podnikání


Uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky

červen 2024
(přihlášky zaplacené do 31. 5. 2024)

září 2024
(přihlášky zaplacené do 15. 8. 2024)


Fakulta veřejných politik v Opavě (více zde)

Termín vlastní přijímací zkoušky
***

Termíny přijímací zkoušky společnosti Scio
(studijní programy Sociální patologie a prevence, Sociální práce ve veřejné správě, Speciální pedagogika)


květen - červen 2024
***

9. 12. 2023, 16. 1. 2024,
3. 2. 2024, 2. 3. 2024,
23. 3. 2024, 1. 5. 2024,
25. 5. 2024


květen - červen 2024


-
Matematický ústav v Opavě (více zde)Uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky

19. 6. 2024

červen 2024

Fyzikální ústav v Opavě (více zde)Uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky
vstupní pohovor

1. kolo
únor 2024

2. kolo
květen 2024