Přehled termínů přijímacích zkoušek na Slezské univerzitě pro akademický rok 2022/2023


Součást SU (fakulta, ústav)Bc.NMgr.Ph.D.
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě (více zde)

červen 2022

červen 2022


Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné (více zde)Uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky
Uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky
září 2022
Fakulta veřejných politik v Opavě (více zde)
Matematický ústav v Opavě (více zde)Uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky

8. 9. 2022

srpen 2022

Fyzikální ústav v Opavě (více zde)Uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky
Uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky