Přehled termínů přijímacích zkoušek na Slezské univerzitě pro akademický rok 2022/2023


Součást SU (fakulta, ústav)Bc.NMgr.Ph.D.
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě (více zde)

17. - 24. 6. 2023

9. - 12. 5. 2023 (Tvůrčí fotografie)

17. - 24. 6. 2023

4. - 8. 9. 2023 (Tvůrčí fotografie)

červen 2023
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné (více zde)

Uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky

28. 8. - 1. 9. 2023 2. část PZ Inovativní podnikání 2. kolo


Uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky
září 2023

Fakulta veřejných politik v Opavě (více zde)

Termín vlastní přijímací zkoušky

Termín přijímací zkoušky
u společnosti Scio 
(Sociální patologie a prevence, Edukační péče o seniory, Sociální práce ve veřejné správě, Speciální pedagogika)


květen - červen 2023

4. 2. 2023, 4. 3. 2023, 2. 4. 2023,
29. 4. 2023, 20. 5. 2023


květen - červen 2023Matematický ústav v Opavě (více zde)Uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky

21. 6. 2023

červen 2023

Fyzikální ústav v Opavě (více zde)Uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky, nebo po absolvování osobního pohovoru
Uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky, nebo po absolvování osobního pohovoru