Čestné doktoráty doctor honoris causa (Dr. h. c.)

Čestný titul doctor honoris causa (Dr.h.c.) udílí univerzita jen mimořádně významným osobnostem vědy a kultury, které prokazatelně přispěly tvůrčím způsobem k rozvoji vědeckého myšlení a kultury či se jinak významným a mimořádným způsobem zasloužily o pokrok lidstva.

Podrobné informace jsou k dispozici ve Směrnici rektora č. 11/2016.


Nositelé titulu na SU

Jméno Země Profese Rok udělení
Prof. Andrzej Mariusz Trautman Polsko
významný matematický fyzik, Varšavská univerzita
únor 2001
Prof. RNDr. Jaroslav Kurzweil, DrSc.  
ČR
významný český matematik, tvůrce jednoho z nejuznávanějších příspěvků české matematiky matematice světové, laureát ceny Česká hlava, Matematický ústav AV ČR únor 2001
Prof. dr hab. Wiesław Tomasz Lesiuk 
Polsko
historik a sociolog, Opolská univerzita
červen 2002
Prof. Dr. Gundolf Keil   
Německo
germanista, lékař, historik medicíny, Univerzita ve Würzburgu duben 2003
Prof. PhDr. Milan Jelínek, CSc.   
ČR
jazykovědec, bohemista, 1. polistopadový rektor Masarykovy univerzity
říjen 2004
Prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc.    
ČR
významný český fyzik, laureát Ceny Neuron za celoživotní přínos vědě v oboru Fyzika, Ústav teoretické fyziky MMF UK
listopad 2005
Prof. Ing. Jiří Niederle, DrSc. 
ČR
významný český fyzik, vedoucí vědecký pracovník Fyzikálního ústavu AV ČR
listopad 2005
Doc. JUDr. Petr Pithart     
ČR
politik, bývalý předseda a dlouholetý místopředseda Senátu Parlamentu ČR
únor 2007
Prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc.     ČR
světová osobnost matematické logiky, člen Učené společnosti ČR, nositel medaile Za zásluhy o stát v oblasti vědy, Matematický ústav AV ČR
červen 2008
Akademik Dr. Gheorghe Păun   Rumunsko
matematik a počítačový vědec, Matematický ústav Rumunské akademie
červen 2008
Prof. RNDr. Jiří Čížek, DrSc., F.R. S.C.
ČR
významný český chemik, laureát ceny Česká hlava, v roce 1998 nominován na Nobelovu cenu, MMF UK
říjen 2009
Prof. Dr. Norbert Richard Wolf  
Rakousko
germanista, jazykovědec, emeritní profesor na Julius-Maximilians-Universität Würzburg říjen 2009
Prof. Dr. Alexandr Nikolaevich Sharkovsky, DrSc. Ukrajina
významný matematik, položil základ současné obecné teorie jednorozměrných diskrétních dynamických systémů, National Academy of Sciences of Ukraine listopad 2014
Prof. Marek A. Abramowicz       
Polsko                        významný astrofyzik, emeritní profesor na Göteborgs Universitet říjen 2016