Slezská univerzita v Opavě

Máte-li jakékoliv připomínky k tomuto webu www.slu.cz, napište nám. Jsou Vám k dispozici kontaktní adresy správců rozdělené do dvou skupin, v rámci kterých jsou Vaše zprávy předávány ticketovacím systémem odpovědným pracovníkům.

  • Připomínky k obsahovému a grafickému řešení adresujte skupině, kde jsou zastoupeni garanti jednotlivých informačních oblastí (sekcí) a redaktor webu: web-obsah (at) slu.cz
  • Připomínky technického rázu adresujte skupině, kde jsou zastoupeni webmasteři jednotlivých součástí a autoři webu z realizačního týmu CIT SU: web-admin (at) slu.cz

Jsme vděční za Vaši zpětnou vazbu k obsahu a/nebo technickému řešení našeho webu a děkujeme Vám za všechny zaslané připomínky, kterými se podílíte na jeho podpoře a rozvoji.

Copyright

Materiály umístěné na těchto webových stránkách mohou být publikovány pouze se souhlasem Slezské univerzity v Opavě

Přístupnost

Tento portál používá vlastní Content Management System a byl navržen tak, aby byl plně přístupný a použitelný podle doporučení Web Content Accessibility Guidelines (WCAG v1.0). Pokud zde naleznete cokoli neodpovídajícího zmíněným standardům, napište na adresu web-admin (at) slu.cz.

Velikost textu

Velikost textu lze libovolně měnit kolečkem myši s přidrženou klávesou CTRL.

Klávesové zkratky

Klávesové zkratky poskytují možnost navigace (pohybu) po portálu pomocí klávesnice. Tento portál je sestaven tak, aby co nejvíce odpovídal většině mezinárodních doporučeních týkajících se klávesových zkratek

Prohlášení o přístupnosti

  • Využíváme naše znalosti a chápání způsobů práce různých lidí s Internetem k tomu, abychom vyvinuli webový portál, který může každý bez potíží používat.
  • Věříme, že použitelnost a přístupnost musí mít solidní základy, proto byly použity standardy XHTML 1.0 a CSS odpovídající specifikaci podle konzorcia W3C. Pokud naleznete v portálu cokoli neodpovídající zmíněným standardům, napište na adresu web-admin (at) slu.cz.
  • Také jsme se snažili dosáhnout přístupnosti třídy AA ve vztahu k verzi 1.0 doporučení WCAG. Jsme si nicméně vědomi toho, že některé body doporučení WCAG mohou být chápány subjektivně a i když jsme provedli podle našeho názoru přímou implementaci, v některých případech se mohou výklady různit.