Prohlášení o přístupnosti

Slezská univerzita v Opavě se zavazuje ke zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Úř. věst. L 327, 2.12.2016, s. 1).

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku https://www.slu.cz.

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou plně v souladu s WCAG 2.1 Level A.

Provedené úpravy

U všech bodů zjištěných při minulé kontrole byla provedena náprava podle současných pravidel a doporučení.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 13. 3. 2023.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Mechanizmus zpětné vazby je poskytnut prostřednictvím e-mailové adresy web-admin@slu.cz. Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu, můžete posílat na výše uvedenou adresu.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

 Ministerstvo vnitra
 odbor eGovernmentu
 náměstí Hrdinů 1634/3
 Praha 4, 140 21
 e-mail: pristupnost@mvcr.cz