Oddělení komunikace Slezské univerzity v Opavě zajišťuje veškeré formy prezentace univerzity směrem navenek i dovnitř, které zahrnují především: péči o aktuálnost informačních kanálů univerzity, vztahy s médii (Media Relations), firemní a marketingovou komunikaci a zajištění prezentačních akcí.

Kontakty s médii jsou zprostředkovány především formou tiskových zpráv a monitorováním mediálních ohlasů, zajišťováním aktuálních informací na externích tištěných a elektronických informačních platformách (informační servery, tištěná periodika atd.). Oddělení zajištuje přípravu k tisku, zveřejnění tištěných a elektronických firemních dokumentů a publikací (průvodce pro prváky, ročenky, výroční zprávy atp.).


Tisková mluvčí a pověřená vedoucí oddělení komunikace

Karin Martínková
tel: +420 553 684 651
mobil: +420 606 760 844
e-mail: karin.martinkova (at) slu.cz


Specialista komunikace

Grafik

BcA. Adam Poštolka

tel: +420 553 684 647
mobil: +420 731 388 913
email: adam.postolka (at) slu.cz

MgA. Eva Dokoupilová
tel.: +420 553 684 658
e-mail: eva.dokoupilova (at) slu.cz


Sociální sítě

Lenka Kendeová
mobil: +420 731 376 666
e-mail: lenka.kendeova (at) slu.czČinnost oddělení komunikace SU je částečně podpořena projekty Evropské unie a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČRStudentská redakce Slezské univerzity

Bc. Kristýna Hanačíková

obor/program: Marketing a obchod

e-mail: kristynahan@seznam.cz


BcA. Jan Polák

obor/program: Audiovizuální tvorba

e-mail: polak.honza@email.cz


Iveta Bačkovská
obor/program: Český jazyk a literatura

e-mail: bac0034@slu.cz


Ružena Hradská

obor/program: Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací

e-mail: ruzenahradska@gmail.com


Mgr. Denisa Palionová

obor/program: Informační studia a knihovnictví

e-mail: denisa.palionova@seznam.cz


Martin Bostl

obor/program: Astrofyzika

e-mail: martin.bostl@seznam.cz