Slezská univerzita v Opavě disponuje řadou odborníků v různých oblastech, kteří jsou schopni nanejvýš fundovaně zodpovědět dotazy, popřípadě komentovat nebo analyzovat události, které provází život nejen v České republice, ale rovněž v zahraničí. V případě, že se jedná rovněž o odborníka v oblasti mimo své akademické působení, uvádíme ve výčtu i toto.

V případě zájmu o spolupráci kontaktujte, prosíme, tiskovou mluvčí Slezské univerzity v Opavě Karin Martínkovou.

Jedná se především o obory (seřazeno abecedně):


archeologie

doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc. - archeologie

česká literatura

Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D. - česká literatura 19. století, česká poezie, Bohumil Hrabal
doc. Ph.Dr. Libor Martinek, Ph.D. - česká a polská literatura 20. století a soudobá literatura, vztah literatury a hudby
Mgr. Martin Tichý, Ph.D. - česká literatura 19. století, česká literatura 1. poloviny 20. století

české vysoké školství

doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. (prorektor pro strategii a komunikaci) - české vysoké školství

dentální hygiena

MUDr. Daniela Mošová - dentální hygiena a její místo v péči o chrup, zubní lékařství

evropská integrace

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. - evropská integrace (evropské fondy)

doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. - evropská integrace

finance a bankovnictví

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. - podnikové finance, finance a bankovnictví, měnová politika

doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D. - podnikové finance, finance a bankovnictví, měnová politika

gerontologie

doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D. - mýty o stáří, umírání, a smrt, sociálně nežádoucí chování a senioři, problémový senior

PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D. - péče o seniory, krizová intervence a poradenství v náročných životních situacích

historie

Mgr. Igor Zmeták, Ph.D. -  dějiny raného novověku, etnologie a kulturní antropologie

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.dějiny 20. století, měnové systémy v českých zemích ve 20. století

Mgr. Hana Komárková, Ph.D. - středověká města, popularizace historie

prof. PhDr. Bogusław Czechowicz, dr.starší dějiny a dějiny umění

PhDr. Marian Hochel, Ph.D. - napoleonika, doba empíru

hospodářská a regionální politika

doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. - hospodářská a regionální politika

doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. - hospodářská politika

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. - regionální politika, fiskální politika a veřejné finance

informatika

doc. RNDr. Luděk Cienciala, Ph.D. - informatika
Mgr. Kamil Matula - informatika , fake news, umělá inteligence

marketing

doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D. - marketing
Ing. Martin Klepek, Ph.D. - moderní trendy marketingu

mezinárodní obchod

doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D. - mezinárodní obchod

multimédiální techniky

Mgr. Martin Petrásek, Ph.D. - odborný asistent studijního oboru Multimediální techniky zabývající se tvorbou dokumentárních a multimediálních pořadů propagujících vědu na Fyzikálním ústavu v Opavě

obecná fyzika a aplikovaná fyzika

RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D. - odborný asistent s vědeckou hodností, vedoucí UNISFÉRY a WHOO

ošetřovatelství

PhDr. Jana Haluzíková, PhD. - obecně tematika ošetřovatelství jako oboru,  ošetřovatelství v kardiologii, akutní a intenzivní péči, interna, hemodialýza

pedagogika

doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D. - speciální pedagogika, inkluzivní vzdělávání, sociální inkluze

pediatrie

Mgr. Gabriela Světnická - pediatrická péče a podávání léků dětem

podniková ekonomika

doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. – podniková ekonomika a management

politologie

Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D. - politické systémy, politické strany, volby, aktuální politické dění

psychologie, speciální andragogika a geragogika

Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. - psychologie, náhradní rodinná péče, vývojová psychologie, rodina dětí s postižením, lidé s postižením v dospělosti a stáří

sexualita

doc. PaedDr. et PhDr.  Kamil Janiš, CSc. - historie lidské sexuality

doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. - sexualita ženy, dysfunkce, menopauza

sociální práce s rodinou, rodina

Mgr. Petr Fabián, PhD. - sociálně právní ochrana dětí, rodina a covid karanténa

sociální politika, sociální práce

doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. - sociální politika, sociální práce, ekonomie sociálních služeb

sociální služby

PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. - sociální práce, komunitní plánování sociálních služeb, supervize v pomáhajících profesích, ve volném čase se zabývá hudbou

socioekonomické systémy

doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D. – modelování a simulace socioekonomických systémů

sociologie

doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D. - sociolog
doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D. - sociální vyloučení a marginalizace, nová sociální rizika

sociologie deviantního chování, projevy rizikového chování

doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D. - teoretické aspekty sociálních deviací, problematika závislostního chování, suicidalita, skupiny se sektářskými rysy

teoretická fyzika

prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. - ředitel Fyzikálního ústavu v Opavě

thanatologie, poradenství pro pozůstalé

PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D. - poradenství pro pozůstalé, krizová intervence a poradenství v náročných životních situacích

trh práce

doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. - trh práce

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. - trh práce

zdravotnická péče, očkování

Mgr. Hana Hozová - očkování, prevence civilizačních onemocnění, antigenní a PCR odběry, předoperační příprava, akutní zdravotnická péče

vězeňství

PhDr. Igor Hendrych, Ph.D. - práce s lidmi během/po výkonu trestu odnětí svobody