...................................................................................................................................................

Internacionalní a národní vysokoškolské instituce

Konference rektorů slezských univerzit

Nový obrázek

...................................................................................................................................................

Meziuniverzitní a vysokoškolská spolupráce (projekty)

Universitas - portál vysokých škol

Nový obrázek

...................................................................................................................................................

Spolupráce na regionální úrovni

...................................................................................................................................................

Mediální spolupráce

...................................................................................................................................................

Veletrhy, festivaly, společenské akce