Slezská univerzita každoročně čerpá podporu z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy formou Centralizovaného rozvojového programu a Programu na podporu strategického řízení vysokých škol. Oba programy se vhodně doplňují, přičemž Centralizovaný rozvojový program klade důraz na spolupráci mezi veřejnými vysokými školami při řešení aktuálních výzev. Program na podporu strategického řízení vysokých škol je navázán na priority definované ve Strategickém záměru univerzity na období 2021+.

Centralizované rozvojové projekty v roce 2022

Vyhlášení

Tabulky

Závěrečné zprávy