Ceny udělované Slezskou univerzitou v Opavě

Slezská univerzita v Opavě si váží jak dobré práce svých akademických i neakademických pracovníků, tak studentů, kteří se “v jejích barvách“ dokáží prosadit na vědeckém, výzkumném či jiném odborném poli. Stejně tak vnímá i úspěchy v soutěžích a dobrou reprezentaci opavského a karvinského vysokého učení.

K tomuto účelu vytvořila v roce 1993 třístupňový systém medailí, které ve věcné rovině symbolizují uznání akademické obce univerzity svým laureátům. Jedná se o medaili v barvách bronzová, stříbrná a zlatá o průměru 70 mm. Tyto medaile na návrh členů akademické obce schvaluje děkan příslušné součásti a uděluje rektor Slezské univerzity v Opavě. Aktem předávání medailí je nejčastěji slavnostní zahájení akademického roku, tzv. akademický den.
Nový obrázek

Medaile Slezské univerzity v Opavě - zlatá, stříbrná, bronzová (avers a revers)


V roce 2013 pak vznikla medaile Silesia docta et culta, kterou pro Slezskou univerzitu v Opavě navrhl akademický sochař Zdeněk Kolářský z Kostelce nad Orlicí. Touto medailí můžeme chápat jako čestnou, jsou jí oceňovány osobnosti za výjimečnou reprezentaci Slezské univerzity v Opavě a šíření jejího dobrého jména. 
Nový obrázek

Medaile Silesia docta et culta (avers a revers)