Zde najdete výčet cen, ocenění, medailí a dalších uznání, které získali studenti i absolventi, akademičtí a další zaměstnanci Slezské univerzity v Opavě. Jedná se o ocenění, která byla získána od jiných institucí, v soutěžích či disciplínách, které přímo nemusí souviset se studijními či pedagogickými aktivitami dotyčných laureátů. Pro úplnost jsme sem zařadili i ceny, které obdržela Slezská univerzita a její součásti jako instituce.


2023 E-sportový tým - Daniel Zeisberger, Patrik Pifka, Petr Raida, Daniel Šabršula, Hugo Šimurda / STUDENTI OPF, FPF / 1. místo v Souboji univerzit ve hře CS:GO • BcA. Hiep Duong Chi / ABSOLVENT INSTITUTU TVŮRČÍ FOTOGRAFIE / 3. místo v kategorii Osobnost mladé české fotografie 2022 - do 30 let • MgA. Bára Prášilová / ABSOLVENTKA INSTITUTU TVŮRČÍ FOTOGRAFIE, FPF / 1. místo v anketě Nejlepší fotografická publikace za rok 2022  MgA. Roman Vondrouš / PEDAGOG A ABSOLVENT INSTITUTU TVŮRČÍ FOTOGRAFIE, FPF / 1. místo v anketě Osobnost české fotografie za rok 2022  • Dorota Holubová / STUDENTKA INSTITUTU TVŮRČÍ FOTOGRAFIE /  Cena Grand prix v nejvýznamnější slovenské soutěži novinářské fotografie Slovak Press Photo • prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr. h. c. / PEDAGOG INSTITUTU TVŮRČÍ FOTOFRAGIE, FPF / Stříbrná medaile předsedy Senátu Parlamentu České republiky   Bc. Rostislav Čuprej / STUDENT 1. ROČNÍKU NAV. MGR. PROGRAMU MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY, FÚ / 1. místo Ceny ředitele Fyzikálního ústavu za nejlepší umělecké dílo  Matěj Vala / STUDENT 2. ROČNÍKU MULTIMEDIÁLNÍCH TECHNIK, FPF a FÚ / 2. místo Ceny ředitele Fyzikálního ústavu za nejlepší umělecké dílo • Hedvika Dosedělová / STUDENTKA 2. ROČNÍKU MULTIMEDIÁLNÍCH TECHNIK, FPF a FÚ / 3. místo Ceny ředitele Fyzikálního ústavu za nejlepší umělecké dílo • Roman Konoplya, Ph.D. / PEDAGOG, FÚ / Cena předsedy Grantové agentury České republiky v kategorii Vědy o neživé přírodě

2022  Jiří Dobrý, Jiří Malík, MgA. Ondřej Smékal / STUDENTI A PEDAGOG MULTIMEDÁLNÍCH TECHNIK, FÚ / Vítězství v soutěži Mezinárodní festival outdoorových filmů kategorie dokumentární film   Jaroslav Vůjtek a Radek Barták / STUDENTI 3. ROČNÍKU AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBY, FPF / Vítězství v soutěži Mladá kamera Uničov - nejlepší hraný film do 3O let  doc. Mgr. Tomáš Pospěch, Ph.D. / PEDAGOG INSTITUTU TVŮRČÍ FOTOGRAFIE, FPF / 1. místo v anketě Osobnost české fotografie za rok  2021  BcA. Kateřina Sýsová / STUDENTKA 1. ROČNÍKU NAV. STUDIA ITF, FPF / 1. místo v anketě Osobnost české fotografie do 30 let za rok 2021  Rafał Milach Stávék / PEDAGOG INSTITUTU TVŮRČÍ FOTOGRAFIE, FPF / 1. místo soutěže fotografických publikací v autorské kategorii na festivalu Rencontres d’Arles  Jana Mašterová / STUDENTKA 2. ROČNÍKU TVŮRČÍ FOTOGRAFIE / 1. místo  v SLOVAK PRESS PHOTO v kategorii Každodenní život - soubor Andělé pomoci   Kinga Wrona / STUDENTKA 2. ROČNÍKU TVŮRČÍ FOTOGRAFIE / 1. místo  v SLOVAK PRESS PHOTO v kategorii  Každodenní život - samostatná fotografie Dům v Las Manchas (série)  MgA. Jana Hunterová, Ph.D., / ABSOLVENTKA DOKTORSKÉHO STUDIA TVŮRČÍ FOTOGRAFIE  / 1. místo  v SLOVAK PRESS PHOTO v kategorii Dlouhodobý dokument za sérii Oblast Demir Hisar • Dorota Holubová / STUDENTKA 2. ROČNÍKU NAV. MGR.  PROGRAMU TVŮRČÍ FOTOGRAFIE / cenu v SLOVAK PRESS PHOTO v kategorii Portrét za samostatný snímek Braňo Mosný, Divadelní soubor DPM • Klára Víchová a  Natálie Soukupová / STUDENTKY PROGRAMU PORODNÍ ASISTENCE A PEDIATRICKÉ OŠETŘOVATELSTVÍ FAKULTY VEŘEJNÝCH POLITIK / Osobní poděkování primátora statutárního města Opavy Tomáše Navrátila a pamětní medaile Fakulty veřejných politik za záchranu života muže tonoucího ve Stříbrném jezeře v Opavě • prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr. h. c. / PEDAGOG INSTITUTU TVŮRČÍ FOTOGRAFIE, FPF / Osobnost Moravskoslezského kraje za rok 2021 • MgA. Roman Vondrouš / PEDAGOG INSTITUTU TVŮŘČÍ FOTOGRAFIE, FPF / Sony World Photography Awards 2022 3. cena profesionální sekce v kategorii Sport za sérii Loyal Fans • MgA. Roman Vondrouš / PEDAGOG INSTITUTU TVŮRČÍ FOTOGRAFIE, FPF / Siena International Photo Awards 2022. Remarkable artwork kategorie Storyboard za sérii Loyal Fans • MgA. Roman Vondrouš / PEDAGOG INSTITUTU TVŮRČÍ FOTOGRAFIE, FPF / Siena International Photo Award 2022. Honorable mention kategorie Documentary and Photojournalism za fotografii The Czech Presiden Infected with COVID-19 • MgA. Roman Vondrouš / PEDAGOG INSTITUTU TVŮRČÍ FOTOGRAFIE, FPF / Czech Press Photo 2021. 1. cena v kategorii Sport za sérii Věrní fanoušci. • prof. Mgr. Jindřich Štreit. dr. h. c.(fotografie), Prof. PhDr. Vladimír Birgus (text) / PEDAGOG, VEDOUCÍ INSTITUTU TVŮRČÍ FOTOGRAFIE, FPF / 3. cena v soutěži nejlepších německých fotografických knih Deutscher Fotobuchpreis za publikaci Village People nakladatelství Buchkunst, Berlín • doc. Mgr. Tomáš Pospěch, Ph.D. / PEDAGOG INSTITUTU TVŮRČÍ FOTOGRAFIE, FPF / Ministerstvo kultury ČR a Památník národního písemnictví - Nejkrásnější kniha roku - kategorie Autorská publikace - 1. místo za knihu Felix Kolmer: Slib •  doc. Mgr. Tomáš Pospěch, Ph.D.  / PEDAGOG INSTITUTU TVŮRČÍ FOTOGRAFIE, FPF / Festival Měsíc fotografie v Bratislavě - Nejlepší fotografická publikace ze střední a východní Evropy vydána v letech 2021 a 2022 - kategorie Historická publikace - 1. místo za knihu Jiří Pátek: Alexandr Skalický - Sestup bílé čáry • doc. Mgr. Tomáš Pospěch, Ph.D. / PEDAGOG INSTITUTU TVŮRČÍ FOTOGRAFIE, FPF / Asociace profesionálních fotografů ČR - nejlepší fotografická publikace 1. místo za knihu Josef Koudelka: Deníky • doc. Mgr. Tomáš Pospěch, Ph.D. / PEDAGOG INSTITUTU TVŮRČÍ FOTOGRAFIE, FPF / Asociace profesionálních fotografů ČR - nejlepší fotografická publikace 2. místo za knihu Pavel Vabroušek: Nová Sedlice • Mgr. Dita Pepe / PEDAGOŽKA INSTITUTU TVŮRČÍ FOTOGRAFIE, FPF / 2. místo v soutěži Nejkrásnější kniha roku 2021 Ministerstva kultury a Památníku národního písemnictví v kategorii Bibliofilie a autorské práce za titul Hranice lásky • doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D. / VEDOUCÍ ÚSTAVU HISTORICKÝCH VĚD / Publikace Na fotbal! Fotbalové diváctví a fanouškovská kultura v českých zemích do roku 1939 zařazena mezi 11 nejlepších českých knih roku 2022 podle Seznam Zprávy • doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D. / VEDOUCÍ ÚSTAVU HISTORICKÝCH VĚD, FPF / Publikace Na fotbal! Fotbalové diváctví a fanouškovská kultura v českých zemích do roku 1939 zařazena mezi Knihy roku 2022 časopisem iLiteratura • Prof. Ph.Dr. Vladimír Birgus / VEDOUCÍ INSTITUTU TVŮRČÍ FOTOGRAFIE, FPF / Asociace profesionálních fotografů ČR kategorie Nejlepší fotografická publikace 3. místo za knihu Česká fotografie v datech 1839-2019 • MgA. Marian Beneš / PEDAGOG INSTITUTU TVŮRČÍ FOTOGFRAGIE, FPF / Ocenění Best Publisher 2022. FEP - European Photo Book Award.

2021 Barbora Reichová / STUDENTKA 3. ROČNÍKU ITF, FPF / úzká nominace do celosvětově uznávané soutěže Sony World Photography Award se svou sérií fotografií s názvem Nezlomní olympionici (v době koronaviru)  doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D. / PEDAGOG ÚSTAVU BOHEMISTIKY A KNIHOVNICTVÍ, FPF / udělení Bronzové medaile Ministrem kultury, národního dědictví a sportu Polské republiky "Za zásluhy o polskou kulturu Gloria Artis"  doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D. / PEDAGOG ÚSTAVU BOHEMISTIKY A KNIHOVNICTVÍ, FPF / kniha České a polské literární baroko autorů Libor Martinek a kol. oceněná jako nejlepší ve II. celopolské soutěži v diplomové a vědecké práci o tvorbě M. J. Sarbiewského během konference v Katolické akademii Collegium Bobolanum ve Varšavě 11. 9. 2021  MgA. Marian Beneš / PEDAGOG INSTITUTU TVURČÍ FOTOGRAFIE, FPF / 1. místo fotografické kategorie soutěže Kalendář roku 2021 za spoluúčast na titulu Kalendář 12. • Marek Labaj / STUDENT 3. ROČNÍKU STUDIJNÍHO PROGRAMU AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA, FPF / Vítězství v literární soutěži O Krvavý brk pořádané portálem HorrorCon za nejlepší povídku • Debora Macíková / STUDENTKA 3. ROČNÍKU STUDIJNÍHO PROGRAMU AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA, FPF / Cena Asociace českých kameramanů za nejlepší kameru na festivalu Opavský páv ·  Dr. hab. Rafal Milach, Ph.D/ PEDAGOG INSTITUTU TVURČÍ FOTOGRAFIE, FPF / Spojrzenia 2021. Cena Nadace Deutsche Bank udělena prostřednictvím Zachęta – Narodową Galeria Sztuki kolektivu Archiwum Protestów Publicznych · prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr. h. c. / PEDAGOG INSTITUTU TVŮRČÍ FOTOGRAFIE, FPF / Plaketa vězeňské služby České republiky · BcA. Jan Vlček / STUDENT 1. ROČNÍKU STUDIJNÍHO PROGRAMU AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA / Vítězství v kategorii Propagační video do 5 min na festivalu Opavský páv · MgA. Roman Vondrouš / DOKTORAND INSTITUTU TVŮRČÍ FOTOGRAFIE, FPF / Istanbul Photo Awards 2021. 1. cena v kategorii Single Sports za fotografii Loyal Fans in COVID Era / Věrní fanoušci v době covidové · MgA. Roman Vondrouš / DOKTORAND INSTITUTU TVŮRČÍ FOTOGRAFIE, FPF / Foto měsíce května 2021 za fotografii Maraton · MgA. Roman Vondrouš / DOKTORAND INSTITUTU TVŮRČÍ FOTOGRAFIE, FPF / Foto měsíce listopadu 2021 za fotografii Jmenování premiéra  

2020 RNDr. Jana Hantáková, Ph.D. / PEDAGOŽKA MATEMATICKÉHO ÚSTAVU / zisk prestižního grantu s názvem “Limit sets in discrete dynamical systems” v programu Marie Sklodowska-Curie Actions - Individual Fellowships z rámcového programu pro výzkum a inovace Horizon 2020  RNDr. Arman Tursunov, Ph.D. / ODBORNÝ ASISTENT VÝZKUMNÉHO CENTRA TEORETICKÉ FYZIKY A ASTROFYZIKY FYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU / vítěz soutěže vědeckých prací mladých fyziků o Cenu Milana Odehnala České fyzikální společnosti Jednoty českých matematiků a fyziků za teoretické studium černých děr  Studenti oboru Multimediální techniky a Mgr. Martin Petrásek / FPF / dokument Perkův dalekohled – Zvláštní uznání v rámci Ceny za nejlepší český a slovenský populárně-vědecký dokumentární film získané na Mezinárodním festivalu populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc • Anna Pavlicová, Bc. Eva Gladkovová a Aleš Fišer / STUDENTI FPF / zisk stříbrných medailí ve 2. ročníku Dopamin cupu ve streetballu 3 na 3 konaný pod hlavičkou Katedry tělesné výchovy Farmaceutické a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy  MgA. Martina Kostelanská / ABSOLVENTKA FPF / nominace krátkometrážního film Muladhara v soutěžní sekci Fascinace: Exprmntl.cz 24. ročníku festivalu Ji.hlava 2020 • MgA. Roman Vondrouš / DOKTORAND ITF, FPF / vítěz 26. ročníku soutěže Czech Press Photo 2020 (se snímkem muže procházejícího dezinfekční branou) a cena za nejlepší fotografii za měsíc říjen od společnosti Czech Photo (za fotografii zachycují pád koně při zdolávání Velkého Taxisova příkopu) • RNDr. Arman Tursunov, Ph.D. / ODBORNÝ ASISTENT VÝZKUMNÉHO CENTRA TEORETICKÉ FYZIKY A ASTROFYZIKY FYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU / Cena Václava Votruby za nejlepší disertační práci v teoretické fyzice udělený Dopplerovým institutem • Barbora Reichová / STUDENTKA 2. ROČNÍKU ITF, FPF / 3. místo v soutěži Czech Press Photo 2020 v kategorii Sport se svou sérií fotografií s názvem Nezlomní olympionici (v době koronaviru)  MgA. Roman Vondrouš / DOKTORAND ITF, FPF / 2. místo v kategorii Photo Portfolio soutěže Aips Sport Media Awards 2020 se sérií fotografií fanoušků klubu Bohemians Praha 1905 (v době koronaviru) • doc. Mgr. Josef Moucha / PEDAGOG ITF, FPF /  titul Osobnost české fotografie 2020 – za dlouhodobý přínos fotografii, udělený Asociací profesionálních fotografů ČR • Martin Faltejsek / STUDENT 3. ROČNÍKU ITF, FPF / titul Osobnost mladé české fotografie 2020 - do 30 let udělený Asociací profesionálních fotografů ČR • Kateřina Sýsová / STUDENTKA 3. ROČNÍKU ITF, FPF / 2. místo v kategorii Osobnost mladé české fotografie 2020 - do 30 let udělené Asociací profesionálních fotografů ČR • Jan Pecháček / STUDENT 3. ROČNÍKU ITF, FPF / 3. místo v kategorii Osobnost mladé české fotografie 2020 - do 30 let udělené Asociací profesionálních fotografů ČR • doc. Mgr. Tomáš Pospěch, Ph.D. / PEDAGOG ITF, FPF / spoluautor knihy Jaroslava Pulicara: Pulicar oceněné Asociací profesionálních fotografů ČR v kategorii Fotografická publikace roku 2020 • doc. Mgr. Tomáš Pospěch, Ph.D. / PEDAGOG INSTITUTU TVŮRČÍ FOTOGRAFIE, FPF / Ceny Asociace profesionálních fotografů – fotografická publikace roku 2020: 1. místo  doc. Mgr. Tomáš Pospěch, Ph.D. / PEDAGOG INSTITUTU TVŮRČÍ FOTOGRAFIE, FPF / - Jaroslav Pulicar – Pulicar. Praha: PositiF, 2020. 2. místo • doc. Mgr. Tomáš Pospěch, Ph.D. / PEDAGOG INSTITUTU TVŮRČÍ FOTOGRAFIE, FPF / - Gustav Aulehla – Sudetská kronika. Praha: PositiF, 2020. 3. místo  doc. Mgr. Tomáš Pospěch, Ph.D. / PEDAGOG INSTITUTU TVŮRČÍ FOTOGRAFIE, FPF / - Zdeněk Lhoták – Spartakiáda. Praha: PositiF, 2020 ·  doc. akad. malíř Otakar Karlas / PEDAGOG INSTITUTU TVŮRČÍ FOTOGRAFIE, FPF / Nominace do finále ceny Nejkrásnější kniha roku 2020 Ministerstva kultury a Památníku národního písemnictví za úpravu publikace TSCHICHOLD, Jan: Význam tradice pro typografii. Praha: UMPRUM, 2020 · MgA. Dita Pepe / PEDAGOŽKA INSTITUTU TVŮRČÍ FOTOGRAFIE, FPF / Nominace knihy Děvčata první republiky do finále kategorie Krásná literatura soutěže Nejkrásnější kniha roku 2020 Ministerstva kultury a Památníku národního písemnictví · MgA. Dita Pepe / PEDAGOŽKA INSTITUTU TVŮRČÍ FOTOGRAFIE, FPF / – PONCAROVÁ, Jana [text] (ITF) Nominace do finále ceny Nejkrásnější dokumentární kniha festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava: Děvčata první republiky. Praha: Women, 2020

2019 doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D. / PEDAGOG ÚSTAVU BOHEMISTIKY A KNIHOVNICTVÍ, FPF / Evropská medaile poezie a umění HOMER za rok 2019 • Prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. / PEDAGOG ÚSTAVU HISTORICKÝCH VĚD, FPF / nominace na Cenu nakladatelství Akademia, kategorie Vědecká nebo populárně naučná práce, duben 2019 • BcA. Michele Boturová / POSLUCHAČKA NAV. MAG. OBORU AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA / 3. místo v Gladiator race na Akademickém mistrovství ČR 2019 v Hradci Králové • Alexandra Olivová / POSLUCHAČKA 2. ROČNÍKU OBORU OBECNÁ MATEMATIKA / 3. místo v MTB na Akademickém mistrovství ČR 2019 • Prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. / PEDAGOG ÚSTAVU HISTORICKÝCH VĚD, FPF / Cena Miroslava Ivanova, kategorie II. – dílo literatury faktu za poslední tři roky, Svět knihy 10. 5. 2019 • Kristýna Malyszová, Martin Prokop, Jakub Gelnar, Lukáš Piechowicz, Adam Jarosz a Alexandra Jatelová, / STUDENTI 1. ROČNÍKU ÚSTAVU OŠETŘOVATELSTVÍ / pamětní plaketa Fakulty veřejných politik v Opavě za záchranu lidského života • prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. / VEDOUCÍ ÚSTAVU FYZIKY FPF / Cena Františka Nušla za zásluhy o zřízení Slezské univerzity a vybudování školy teoretické astrofyziky od České astronomické společnosti • Kristýna Štefcová / STUDENTKA 1. ROČNÍKU ANGLIČTINA - NĚMČINA / 2. (ženy) a 3. místo (mixy) na Akademickém mistrovství ČR ve stolním tenise • prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. / DĚKAN FVP / a prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. / DĚKANKA FPF / Čestná medaile Bene Merito ministra zahraničních věcí Polské republiky za zásluhy o posilování postavení Polska v mezinárodním prostoru • PaeDr. Libuše Hozová / PEDAGOŽKA MATEMATICKÉHO ÚSTAVU / Cena ředitele Matematického ústavu za pedagogickou činnost • doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D. / PEDAGOG ÚSTAVU BOHEMISTIKY A KNIHOVNICTVÍ, FPF / Cena rektora Vratislavské univerzity za vědecké výsledky • Prof. MgA. Jindřich Štreit, Dr. h. c. PEDAGOG ITF, FPF / cena Jantar 2018 v kategorii Cena Moravskoslezského kraje za celoživotní dílo • MgA. Mariusz Forecki / DOKTORAND ITF, FPF / prestižní cena kniha roku Grand Press Photo za fotografickou knihu Mechanizm v soutěži Pictures of the Year International 2019 a 2. místo v čtenářské soutěži Fotopolis • MgA. Mgr. Ondřej Durczak / DOKTORAND ITF, FPF / nositel titulu Osobnost mladé české fotografie 2019 do 30 let udělené Asociací profesionálních fotografů ČR • BcA. Jana Habalová / POSLUCHAČKA NAV. MAG. OBORU TVŮRČÍ FOTOGRAFIE / 3. místo v kategorii Osobnost mladé české fotografie 2019 do 30 let udělené Asociací profesionálních fotografů ČR

2018  Bc. Vít Kanyza /POSLUCHAČ 1. ROČ. NAV. MAG. STUDIA OBORU AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA/   třetí místo v kategorii Vodní dobrodružné a adrenalinové sporty za snímek Road to Canariasna 15. ročníku Mezinárodního festivalu outdoorových filmů • DVA TÝMY STUDENTŮ AVT, MMT a KDD / Ocenění BEST FILM + pět dalších dílčích ocenění na brněnském filmovém festivalu 48 Hour Film Project 2018 • Petr Gavel /POSLUCHAČ 1. ROČ. STUDIA OBORU MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY/ cena Festivalu České a moravské hrady.cz za snímek skupiny Mandrage • Jiří Kadla /POSLUCHAČ 1. ROČNÍKU OBORU ANGLIČTINA PRO ŠKOLSKOU PRAXI/ 1. místo ve skoku o tyči na Českých akademických hrách 2018 • Alexandra Olivová /POSLUCHAČKA 1. ROČNÍKU OBORU OBECNÁ MATEMATIKA/ 1. místo v MTB XCO na Českých akademických hrách 2018 • Robert Zwinger /POSLUCHAČ 3. ROČNÍKU OBORU LÁZEŇSTVÍ A TURISMUS/ 2. místo v souboji šavlí na Akademickém mistrovství České republiky v šermu 2018 • Dramkrou - divadelní soubor studentů Slezské univerzity v Opavě na festivalu Divadelní Kojetín 2018: oceněními za drama Detektor lži a doporučení na celostátní divadelní přehlídku Divadelní piknik Volyně. Dále Jakub Plaskura cena festivalu za autorsko - režijní přístup • Slezská univerzita v Opavě / zvláštní cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v rámci XII. ročníku soutěže Stavba Moravskoslezského kraje za rok 2017 pro areál Hauerova 4 za stavební úpravy a přístavbu objektu na základě projektu ADEA projekt s.r.o a realizace společností Metrostav a.s. - divize 1 • Studenti Institutu tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě na soutěži polské novinářské fotografie Grand PressPhoto / Krzysztof Gołuch / DOKTORAND / 1. cena v kategorii Každodenní život za soubor Znevíhodnění ve společnosti,  Jadwiga Janowska / STUDENTKA 3. ROČNÍKU / hlavní cena v kategorii Fotoreportáž za soubor Young Poland, Konstancja Nowina Konopka / STUDENTKA 3. ROČNÍKU / 1. místo v kategorii Lidé za snímek Iránská láska, Adam Tuchliňski / STUDENT 5. ROČNÍKU / 1. místo v kategorii Každodenní život za snímek Pankáčů z okolí katovického nádraží, Rafał Klimkiewicz / STUDENT 1. ROČNÍKU / cena v kategorii Kultura a zábava za soubor expresivních černobílých fotografií „eSport“, Pawel Starzec /STUDENT 3. ROČNÍKU / cena v kategorii Dokument za projekt Makeshiff z bývalého internačního tábora Trnopolje v Bosně a Hercegovině • Slezská univerzita v Opavě / vstup do žebříčku prestižní rankingové agentury QS EECA University Rankings TOP 300, červenec 2018 • Bc. Michael Richter /STUDENT UHV/ dělené 1. - 3. místo v soutěži Národního zemědělského muzea Věda pro zemi 2018 za bakalářskou práci Lidová strava v lokalitách obcí Staré Hamry a Bílá v Beskydech • doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D., /PEDAGOG ÚSTAVU BOHEMISTIKY A KNIHOVNICTVÍ/ Cena Svazu polských spisovatelů v exilu za dlouholetou aktivní spolupráci a propagaci polské kultury v zahraničí • Studenti a pedagogové Institutu tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě na festivalu Měsíc fotografie v Bratislavě: Karolina Wojtas /POSLUCHAČKA 3. ROČNÍKU/ 1. cena kat. Portfolio s právem samostatné výstavy za soubor Pociag do wiedzy • prof. Vladimír Birgus /VEDOUCÍ ITF/ 1. cena v kategorii současná kniha za monografii Vladimír Birgus: Fotografia 1972–2017 / Photographs 1972 -2017 na 28. mezinárodním fotografickém festivalu Měsíc fotografie v Bratislavě • prof. Vladimír Birgus /VEDOUCÍ ITF/ Mezinárodní fotografická cena „Scanno dei Fotografi 2018“ (Itálie) za fotografickou tvorbu a za propagaci české fotografie • doc. Josef Moucha / PEDAGOG ITF / cena Fotografická publikace roku 2017 soutěže Osobnost české fotografie Asociace profesionálních fotografů ČR (společně s prof. Vladimírem Birgusem) • Mgr. Tomáš Rusek / ABSOLVENT UHV / Cena Edvadra Beneše I. třídy v kategorii Historie 20. století za diplomovou práci nazvanou Legionář Jan Čapek • Mgr. Arman Tursunov, Ph.D. / PRACOVNÍK ÚSTAVU FYZIKY FPF V OPAVĚ / cena Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu za rok 2018 za výzkum vysokoenergetické astrofyziky a obecné teorie relativity • BcA. Zuzana Veselá / STUDENT 4. ROČNÍKU ITF / čestné uznání Divadelního ústavu za sérii Fantasma v soutěži Česká divadelní fotografie 2018 • Dr. Rafal Milach / EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍK ITF, FPF / nominace do světové fotografické agentury Magnum, finalista Deutsche Börse Photography Award, Londýn - The Photographers Gallery a Frankfurt nad Mohanem – MUMOK • MgA. Dita Pepe / PEDAGOŽKA ITF, FPF / nominace na cenu Czech grand Design: fotograf roku • prof. Jindřich Štreit / PEDAGOG ITF, FPF / obdržel cenu hejtmana olomouckého kraje a byl nominován na cenu Osobnost Moravy 2017 • Dr. Tomáš Gráf / PEDAGOG ÚSTAVU FYZIKY, FPF / obdržel Pamětní list ministra školství, mládeže a tělovýchovy • doc. Eva Urbanovská / PEDAGOŽKA ÚSTAVU PEDAGOGICKÝCH A PSYCHOLOGICKÝCH VĚD, FVP / udělení plakety J. A. Komenského za záslužnou pedagogickou činnost Fakultou humanitních vied Žilinskej univerzity v Žilině • doc. Ladislav Průša / PEDAGOG ÚSTAVU VEŘEJNÉ SPRÁVY A REGIONÁLNÍ POLITIKY, FVP / cena Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR za dlouhodobý přínos k rozvoji sociálních služeb v České republice • prof. Vladimír Wolf / PEDAGOG A VEDOUCÍ VÝUKOVÉHO CENTRA SU V TRUTNOVĚFVP / vyznamenání hejtmana Královehradeckého kraje Za rozvoj regionálně historické práce a pedagogické činnosti

2017 Prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr. h. c. / PEDAGOG INSTITUTU TVŮRČÍ FOTOGRAFIE, FPF / Cena primátora města Olomouc • prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. / ZÁSTUPCE ŘEDITELE MATEMATICKÉHO ÚSTAVU V OPAVĚ / udělení titulu doctor honoris causa Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici • Prof. PhDr. Vladimír Birgus / VEDOUCÍ INSTITUTU TVŮRČÍ FOTOGRAFIE, FPF / Cena maršálka Slezského vojvodství v Katovicích v oblasti kultury • Petra Krhutová /POSLUCHAČKA OPF KARVINÁ/ cena akceleračního programu podpory podnikání Green Light (Startup Show 2017) za projekt cyklostanu • Robert Zwinger /POSLUCHAČ 2. ROČNÍKU OBORU LÁZEŇSTVÍ A TURISMUS/ 2. místo v souboji šavlí a 3. místo v souboji fleretem na Akademickém mistrovství České republiky v šermu 2017 • Pedagogové a studenti ITF v soutěži o nejlepší fotografickou publikaci ze střední a východní Evropy z let 2015-2016 v Bratislavě: prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr. h. c., 1. místo v kategorii Současná fotografie za publikaci Domov bez domova, Mariusz Forecki 3. místo ve stejné kategorii za knihu Czlowiek v ciemnych okularach, Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D., čestné uznání v kategorii Historická fotografie za publikaci Pohlednice z Opavy 1893-1918, společně kolektiv ITF a Muzeum umění Olomouc 2. místo v kategorii Historická fotografie za publikaci Na pierwszy rzut oka (At First Sight), vydanou pro Muzeum opolského Slezska • Jakub Plaskura /POSLUCHAČ 3. ROČNÍKU OBORU KULTURNÍ DRAMATURGIE SE ZAMĚŘENÍM NA DIVADLO/ cena za divadelní text na festivalu Divadelní Kojetín 2017 • Jakub Jacháček a Jan Binar /POSLUCHAČi 3. ROČNÍKU OBORU KULTURNÍ DRAMATURGIE SE ZAMĚŘENÍM NA DIVADLO/ čestné uznání za herecký výkon na festivalu Divadelní Kojetín 2017 • Tomáš Lecián /POSLUCHAČ OBORU LÁZEŃSTVÍ A TURISMUS, FPF / 2. místo v gastronomické soutěži Olima cup Olomouc a 4. místo v kategorii Culinary Art na IKA - Culinary Olympics 2016 v německém Erfurtu • Pedagogové a studenti ITF v soutěži Czech Press Photo: Jan Sakař 1. místo v kategoriích Umění za soubor Prague Burlesque a v kategorii Portrét za cyklus Tiché portréty, Šimon Pikous 1. místo v kategorii Portrét za snímek Olympijský hrdina, BcA. Martina Houdek 1. místo v kategorii Lifestyle za sérii Sestry Ježkovy, Martin Faltejsek cenu dětí za fotografii Vista, BcA. Vladimíra ŽidkováMarek MatuštíkMgA. Roman Vondrouš a BcA. Svatopluk Klesnil další dílčí ocenění bez pořadí • prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. / DĚKAN, FPF / Čestná cena Kopalova přednáška za rok 2016 (odpovídá titulu Astrofyzik roku) udělená Českou astronomickou společností za významné výsledky dosažené v oboru relativistické astrofyziky a kosmologie • prof. Bobomurat Ahmedov,  Dr.Sc. / PRACOVNÍK ÚSTAVU FYZIKY FPF V OPAVĚ / Cena prezidenta Uzbekistánu (kat. senior) ve vědecké soutěži "Science Leader" Web of Science – 2017 / doc. Ahmadjon Abdujabbarov / PRACOVNÍK ÚSTAVU FYZIKY FPF V OPAVĚ / Cena prezidenta Uzbekistánu (kat. junior) ve vědecké soutěži "Science Leader" Web of Science – 2017 / Dr. Daniela Pugliese, Ph.D. / PRACOVNÍK ÚSTAVU FYZIKY FPF V OPAVĚ / ocenění Woman of Science 2017 UNESCO and l´Oreal • Bc. Zuzana Kultánová / ABSOLVENTKA FPF / Cena Jiřího Ortena 2017 a nominace na Magnesii Literu v kategorii DILIA Litera pro objev roku za rok 2017 za její novelu s názvem Augustin Zimmerman

2016 doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc. / PEDAGOŽKA ÚSTAVU HISTORICKÝCH VĚD, FPF / propůjčení Rakouského Čestného kříže za vědu a umění za dlouholetou významnou spolupráci s Rakouským kulturním fórem v Praze • Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. / DĚKAN FPF / Česká astronomická společnost udělila vysoce prestižní Kopalovu přednášku • Doc. PhDr. Juraj Kalnický, PhD., Prof. h. c. / PEDAGOG ÚSTAVU PEDAGOGICKÝCH A PSYCHOLOGICKÝCH VĚD, FVP / jmenování profesorem honoris causa na LIMG v Moskvě • prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc. / PEDAGOG ÚSTAVU VEŘEJNÉ SPRÁVY A REGIONÁLNÍ POLITIKY, FVP / čestné uznání Československé obce legionářské za obnovu a šíření legionářských tradic, udělené u příležitosti 98. výročí založení Československa • MgA. Dita Pepe / PEDAGOŽKA ITF, FPF / společně s Barborou Baronovou, Výroční knižní cena Magnesia Litera 2016 v kategorii Litera za nakladatelský počin • Bc. Tomáš Rusek / STUDENT ÚSTAVU HISTORICKÝCH VĚD, FPF / dělené druhé místo v Celostátní studentské vědecké konferenci Historie 2015 • Studenti OPF / POSLUCHAČI OBORU HOTELNICTVÍ / Cena soutěže za nejlepší prezentaci na Karnevalu chutí Ostrava 2016 • BcA. Radim Kaller / POSLUCHAČ OBORU AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA, FPF / 1. místo v kategorii Hudební videoklip na 3. ročníku filmového festivalu Opavský páv • Marta Berens / STUDENTKA ITF, FPF / Cena Magnum Photography Awards 2016 v sekci zvané Juror‘s Pick za sérii klauzurních prací Suiti • Studenti OPF na Mezinárodním studentském semináři v polském Rzeszowě: Lucie Macháčková 1. místo za příspěvek „Application of OCA Theory on CEE Countries“, Vladislava Coroleac 2. dělené místo za příspěvek „From an Idea to a Market“, Bogdan Holca 3. místo a Cena publika za příspěvek „Verbal and Non-verbal Communication in Business“ • Jiří Dobrý / STUDENT OBORU MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY, FPF / 1. místo ve videosoutěži pořádané iniciativou Ukliďme Česko • Mgr. Arman Tursunov /POSLUCHAČ OBORU TEORETICKÁ FYZIKA A ASTROFYZIKA, FPF/ 2. místo v soutěži konference Black holes, Neutron Starsand the scructureof space-time, CVO University of Oldenburg

2015 doc. Mgr. Pavel Mára / PEDAGOG ITF, FPF / Cena Osobnost české fotografie za rok 2015, udělená Asociací profesionálních fotografů České republiky • Arman Tursunov / ÚSTAV FYZIKY, FPF / Cena za nejlepší přednášku v sekci teoretické fyziky na konferenci v ruském centru jaderných výzkumů Dubno • Krzysztof Kowalczyk / POSLUCHAČ ITF, FPF / Čestné ocenění v kategoriích Deeper Perspective, Editorial – Environmental a Editorial – Other na International Photography Awards v New Yorku • Karel Šindelář / POSLUCHAČ OBORU MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY, FPF / Cena poroty a Zvláštní cena společnosti Student Agency za film Life in New York na XIII. Mezinárodním outdoorovém festivalu • Róbert Tappert / POSLUCHAČ ITF, FPF / Hlavní cena Grand Prix na 4. ročníku Slovak Press Photo • další ceny posluchačů ITF: Jana Hunterová 1. místo kategorie Středoevropská fotografie, Peter Korček 3. místo v kategorii Slovensko v rozmanitosti, Vladimír Slivka Čestné uznání v kategorii Portrét na Czech Prees Photo 2015: Róbert Tappert, 1. cena v kategorii Portrét • Petra Vlčková 1. cena v kategorii Umění a zábava, Maňo Štrauch 2. cena za výtvarně silné portréty lidí, kteří přežili holokaust, Michaela Spurná 3. cena za lyrické snímky ukazující dětství vlastní dcery, Martin Holík s Oldřichem Malachtou 3. cena v kategorii Umění a zábava a Čestné uznání, Eva Skaláková 3. místo v kategorii Příroda a životní prostředí, Matěj Stránský 3. místo v kategorii Reportáž • Dramkrou /DIVADELNÍ SOUBOR STUDENTŮ/ Čestné uznání divadelního festivalu v Novém Strašecí, Čestné uznání divadelního festivalu v Hodoníně a nominace na festival Mladá scéna v Ústí nad Orlicí • Michal Burza / POSLUCHAČ ITF, FPF / 1. cena celoslovenské soutěže Nadace VÚB, Bratislava • Ireneusz Dororański / POSLUCHAČKA ITF, FPF / 2. místo v kategorii Portrét celopolské soutěže novinářské fotografie BZ WBK Press Foto 2015 • Arkadiusz Gola / POSLUCHAČ ITF, FPF / 1. cena v kategorii Příroda celopolská soutěže novinářské fotografie BZ WBK Press Foto 2015, 1. cena za cyklus Wcześniak a 2. místo za soubor Fabryka 514, Oświęcim na IX Ogólnopolskie Biennale Fotografii Kochać człowieka v Oświęcimi, Polsko a 1. cena v kategorii Prostředí za cyklus Hałdy na Grand Press Photo 2015, Warszawa

2014 RNDr. Gabriel Török, Ph.D. / VĚDECKO-PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK ÚSTAVU FYZIKY, FPF / Cena pro mladé vědce Neuron za výzkum vesmíru • Lucie Kasalická / STUDENTKA OBORU LÁZEŇSTVÍ A TURISMUS, FPF / Titul Miss Slezské univerzity v Opavě • Ing. Iveta Řepková, Ph.D. / POSLUCHAČKA PROGRAMU PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT, OPF / 1. místo v soutěži disertačních prací konsorcia Progres 3 za práci Konkurence, koncentrace a efektivnost českého bankovního sektoru • STUDENTI OPF / na mezinárodním studentském semináři ISS v polském Rzeszówě: Bc. Adéla Chromčáková / POSLUCHAČKA OBORU MARKETING A MANAGEMENT / 2. místo za prezentaci Marketingová komunikace Slezského divadla v Opavě, Tomáš Pražák / STUDENT OBORU BANKOVNICTVÍ / Zvláštní cena za příspěvek na téma porovnání měnové politiky v českých a polských centrálních bank • Ing. Jana Šimáková / POSLUCHAČKA OBORU PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT / Zvláštní cena za prezentaci věnovanou zahraničnímu obchodu České republiky • Markéta Sasínová / POSLUCHAČKA OBORU AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA, FPF / 1. místo v kategorii Hraný film – krátkometrážní na mezinárodním studentském festivalu diváckého filmu Opavský páv za film Agáta • doc. PhDr. Libor Martinek, PhD. / PEDAGOG ÚSTAVU BOHEMISTIKY A KNIHOVNICTVÍ, FPF / Cena Osobnost Krnova • prof. PhDr. Vladimír Birgus / VEDOUCÍ ITF, FPF / Cena statutárního města Opavy • prof. Mgr. Jindřich Štreit / PEDAGOG ITF, FPF / Čestný doktorát Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě • Žofie Milatová / STUDENTKA OBORU AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA, FPF / Cena starosty městského obvodu Ostrava-Poruba na 40. ročníku mezinárodního filmového festivalu Ekofilm v Ostravě za absolventský snímek Kdyby zhasnul svět • BcA. Jiří Vávra / POSLUCHAČ OBORU AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA, FPF / Cena starosty městského obvodu Ostrava-Jih za režii dokumentárního filmu studentů oboru AVT Tělo plné štěstí • STUDENTI A ABSOLVENTI ITF, FPF / na 20. ročníku soutěže Czech Press Photo: MgA. Roman Vondrouš 1. místo v kategorii Sport, 3. místo v kategorii Sport a Cena Nikon Sport Award • Filip Jandourek 1. místo v kategorii Portrét, Filip Jandourek a Lenka Grabicová Čestné uznání v kategorii Portrét, Matěj Stránský 1. místo v kategorii Příroda a životní prostředí, 2. místo v kategorii Lidé, o nichž se mluví • Andrea Malinová Cena Canon Junior Award, Filip Singer Cena Fotografie roku a 1. místo v kategorii Aktualita

2013 BcA. Roman Vondrouš / STUDENT ITF, FPF / 1. místo World Press Photo v kategorii sportovní fotografie, Cena Prahy 2013 • Bet Orten / ABSOLVENTKA ITF, FPF / Ocenění Fotograf roku na Czech Grand Design • doc. Ing. Eva Sikorová, CSc. / PEDAGOŽKA, OPF / Zvláštní cena za zlepšení postavení osob se zdravotním postižením v ČR udělená Národní radou osob se zdravotním postižením ČR • MgA. Dita Pepe / PEDAGOŽKA ITF, FPF / Cena Osobnost české fotografie za knihu Autoportréty • Silvie Březinská / POSLUCHAČKA OBORU ČESKÁ LITERATURA, FPF / Čestné uznání Vladimíra Macury na 12. ročníku Studentské literárněvědné konference Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR v Praze za příspěvek Drašar Terézy Novákové včera a dnes • Petr Ondráček a Jiří Grossmann / STUDENTI OBORU MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY, FPF / Hlavní cena festivalu INFARKTFEST 2013 za snímek Infarkt • Jana Doleželová / STUDENTKA, MÚ / 1. místo v kategorii Matematická analýza – teorie funkcí a funkčních prostorů, diferenciálních a integrálních rovnic na 14. ročníku soutěže ve studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) • Tereza Šimšová / STUDENTKA, MU / Dělené 3. místo v kategorii Aplikovaná matematika - matematické modely dynamiky na 14. ročníku soutěže ve studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) • Bc. Jiří Málek / POSLUCHAČ OBORU KULTURNÍ DĚJINY, FPF / Cena Josefa Šusty v soutěži Historie 2012 • prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc. / PRVNÍ A V SOUČASNOSTI EMERITNÍ REKTOR SU / Čestná oborová medaile Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách, na jeho počest byla také z rozhodnutí Mezinárodní astronomické unie jako „Černohorský“ pojmenována planetka objevená v roce 1971 mezi Marsem a Jupiterem • Žofie Milatová / POSLUCHAČKA OBORU AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA, FPF / Čestné ocenění na 7. ročníku Mezinárodním festivalu studentských filmů Ostrava Picture za absolventský bakalářský film Kdyby zhasnul svět • KOLEKTIV POSLUCHAČŮ OBORU AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA, FPF / Cena starosty Moravské Ostravy a Přívozu na 39. ročníku mezinárodního filmového festivalu Ekofilm za snímek Sudety – protrhnout vrstvu lhostejnosti • MgA. Milan Illík / ABSOLVENT ITF, FPF / 1. místo v kategorii Umění a zábava na 19. ročníku soutěže novinářské fotografie Czech Press Photo • doc. PhDr. Dagmar Mastiliaková, PhD. / ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ, FVP / Zlatá brož s názvem sv. Alžbeta Bratislava Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce v Bratislavě • Jiří Vávra a Martin Erben / STUDENTI OBORU AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA, FPF / Cena poroty 16. ročníku mezinárodního festivalu SPORTFILM LIBEREC – INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL 2013 za snímek Sportu zdar

2012 Mgr. Jan Pohribný / PEDAGOG ITF, FPF / Ocenění Osobnost české fotografie za rok 2011 • Bc. et Bc. Ondřej Haničák a Mgr. Hana Komárková / POSLUCHAČI ÚSTAVU HISTORICKÝCH VĚD, FPF / Uznání v celostátní soutěži Historie 2011 • doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. / VEDOUCÍ ÚSTAVU HISTORICKÝCH VĚD, FPF / Cena Magnesia Litera v kategorii Literatura faktu za spoluautorství Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích v letech 1948–1967, publikace se rovněž stala Knihou roku Nakladatelství Academia

2011 MgA. Dita Pepe / PEDAGOŽKA ITF, FPF / Cena Sylt-Preis für zeitgenossische Fotografie • Michal Šeděnka / POSLUCHAČ OBORU MARKETING A MANAGEMENT, OPF / 1. místo v soutěži Chyť svou kariéru • Matěj Studený / POSLUCHAČ OBORU MARKETING A MANAGEMENT, OPF / 2. místo v soutěži Chyť svou kariéru

2010 prof. PhDr. Vladimír Birgus / VEDOUCÍ ITF, FPF / Hlavní cena v soutěži o nejlepší fotografickou publikaci ze střední a východní Evropy v letech 2008–2010 (Czech Photography of the 20th Century) na Mezinárodním festivalu fotografie Mesiac fotografie v Bratislavě • POSLUCHAČI A ABSOLVENTI ITF, FPF / na 16. ročníku soutěže Czech Press Photo: Libor Fojtík 1. místo v kategorii Každodenní život, Jiří Doležal 1. místo v kategorii Portrét, Martin Wágner 2. místo v kategorii Každodenní život a 3. místo za reportážní snímky, Roman Vondrouš 2. místo v kategorii Příroda a životní prostředí a 3. místo v kategorii Umění a zábava, Barbora a Radim Žůrkovi 3. místo v kategorii Příroda a životní prostředí, Milan Bureš Čestné uznání v kategorii Umění a zábava, Matěj Švadlena a Robert Kiss Ceny Canon Junior Award • Bc. Viktor Pohanka / POSLUCHAČ ÚSTAVU HISTORICKÝCH VĚD, FPF / 3. místo v soutěži Historie 2010 a Cena Josefa Šusty za práci Cesta Husova ochránce do služeb Zikmunda Lucemburského • Martina Bednářová / POSLUCHAČKA OBORU MARKETING A MANAGEMENT, OPF / 1. místo v soutěži Chyť svou kariéru

2009 doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D. / PEDAGOŽKA, MÚ / Národní stipendijní program České komise pro UNESCO a Akademie věd realizovaný v rámci mezinárodního projektu podpory žen pracujících ve vědě For Women in Science • Mgr. Hana Miketová / POSLUCHAČKA ÚSTAVU HISTORICKÝCH VĚD, FPF / 1. místo v soutěži Historie 2009 a Cena Josefa Šusty za práci Poslové, diplomati, špehové; Politická komunikace mezi Václavem IV. a Vladislavem Jagiellou • Ing. Jaroslav Kania Pamětní medaile Rotary Clubu Opava International o.s. • Ing. Jarmila Šebestová, Ph.D. / PEDAGOŽKA, OPF / Cena hejtmana Moravskoslezského kraje v kategorii Mobility za práci Podpora mobilit studentů a mladých pracovníků výzkumu a vývoje na rok 2008 • POSLUCHAČI A ABSOLVENTI ITF, FPF na 15. ročníku soutěže Czech Press Photo: Mgr. Veronika Lukášová 1. místo v kategorii Portrét a cena Zlaté oko, BcA. Matěj Třešňák 1. místo v kategorii Umění a zábava, Roman Vondrouš 2. místo v kategorii Lidé, o nichž se mluví a v kategorii Umění a zábava, Martin Wágner 2. místo v kategorii Každodenní život

2008 PhDr. Jiří Friedl, Ph.D. / ABSOLVENT OPF / Wichterleho prémie pro mladé pracovníky Akademie věd ČR • Ing. Jarmila Šebestová, Ph.D. / PEDAGOŽKA, OPF / 3. místo v Soutěži hejtmana Moravskoslezského kraje za disertační práci věnovanou projektu IPREG, zaměřenému na zkoumání podnikatelského a inovačního prostředí • SKUPINA POSLUCHAČŮ 2. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO OBORU KULTURNÍ DRAMATURGIE, FPF / 1. místo a postup na Wolkrův Prostějov na krajské soutěži v recitaci v Bohumíně, současně Tereza Lexová, STUDENTKA OBORU KULTURNÍ DRAMATURGIE, FPF, hlavní cena za interpretaci poezie • Lukáš Vlach / STUDENT ÚSTAVU BOHEMISTIKY A KNIHOVNICTVÍ, FPF / Čestné uznání Vladimíra Macury za práci Lidská paměť v nelidských dějinách na Studentské literárněvědné konferenci Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR • Tereza Vlčková / POSLUCHAČKA ITF, FPF / Cena UniCredit Bank Young Talent Award pro nejlepšího zastoupeného autora ve věku do 35 let na Prague Foto 2008 a cena Grand Prix BMW pro nejlepšího účastníka na pátém ročníku bienále Lyonské fotografie ve Francii • doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D. / MÚ / Cena Učené společnosti České republiky pro rok 2008 v kategorii mladý vědecký pracovník za mezinárodně uznávaný přínos k rozvoji teorie dynamických systémů • Lucie Nimcová / STUDENTKA ITF, FPF / Cena Oskara Barnacka – Leicy v oblasti dokumentární a reportážní fotografie na festivalu Vizuální galerie Photokina ve Frankfurtu nad Mohanem a Fotografická cena Evropské centrální banky ve Frankfurtu nad Mohanem • prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc. / PEDAGOG ÚSTAVU VEŘEJNÉ SPRÁVY A REGIONÁLNÍ POLITIKY, FVP / Hlavní cena Visegrádská pečeť na festivalu televizí Visegrádské čtyřky a diplom ministra zahraničních věcí Polské republiky za dokumentární snímek Zločin jménem Katyň • Maria Pecarová Veronika Milatová / STUDENTKY OBORU ANGLIČTINA, FPF / Čestné uznání v Překladatelské soutěži Jiřího Levého pro začínající překladatele do 35 let v kategorii Umělecká próza • Šárka Bicanová / STUDENTKA OBORU MARKETING A MANAGEMENT, OPF / 2. místo v disciplíně Opis textu a 3. místo v disciplínách Záznam diktátu, Realtime competiton a Kombinace na 16. mistrovství ČR v záznamu a zpracováni textů

2007 prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. / REKTOR SU / Medaile III. stupně Za zásluhy o obnovu a šíření legionářských tradic Československé obce legionářské • doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. / PROREKTOR SU / Medaile Za službu míru Sdružení válečných veteránů ČR • STUDENTI ITF, FPF, ocenění na Czech Press Photo: Jan Schejbal 2. cena v kategorii Aktualita, Milan Illík 3. cena v kategorii Umění, Radim Beznoska 3. cena v kategorii Reportáž, Barbora Kuklíková 3. cena v kategorii Každodenní život, Roman Vondrouš Cena 100 let závodiště Praha. Do výstavního souboru nejlepších prací byly také zařazeny práce Lenky Šavrdové a Matěje Třešňáka • Mária Pecárová a Veronika Milatová / STUDENTKY ÚSTAVU CIZÍCH JAZYKŮ, FPF / Čestné uznání za překlad povídky Diane Schoemperlenové Body Language v Překladatelské soutěži určené pro studenty ČR a SR • doc. PhDr. Mečislav Borák, Ph.D. / ÚSTAV HISTORIE A MUZEOLOGIE, FPF / Cena časopisu Dějiny a současnost za nejlepší dokument z oblasti humanitních a společenských věd na 42. ročníku mezinárodního festivalu populárněvědeckých a dokumentárních filmů Academia film Olomouc, hlavní cena Grand Prix na mezinárodním festivalu v Baru v Černé Hoře a výroční cena Trilobit, udělovaná FITES v Berouně • doc. Mgr. Jindřich Štreit / PEDAGOG ITF, FPF / titul Osobnost české fotografie 2006 • MgA. Dita Pepe / PEDAGOŽKA ITF, FPF / Cena diváků na Prague Biennale • prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. / ŘEDITEL MÚ / Cena Učené společnosti České republiky Vědecký pracovník pro rok 2007 • prof. PhDr. Zdeněk Jirásek / DĚKAN, FPF / a Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D. / PEDAGOG ITF, FPF / Ceny statutárního města Opavy • Krzysztof Gołuch / POSLUCHAČ ITF, FPF / absolutní vítěz fotografické soutěže Evropské unie Breaking Stereotypes • Rafał Milach / ABSOLVENT ITF, FPF / 1. cena World Press Photo v kategorii Umění

2006 PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. / ÚSTAV HISTORIE A MUZEOLOGIE, FPF / Cena Josefa Pekaře udělovaná Sdružením historiků České republiky za nejlepší monografii v oboru českých dějin od raného středověku do současnosti • prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. / REKTOR SU / Stříbrná medaile Jana Masaryka Ministerstva zahraničních věcí České republiky • doc. PhDr. Irena Korbelářová, Dr., doc. PhDr. Mečislav Borák, CSc., a doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. / ÚSTAV HISTORIE A MUZEOLOGIE, FPF / Čestné medaile Ministerstva zahraničních věci ČR • prof. PhDr. Vladimír Birgus / VEDOUCÍ ITF, FPF / Titul Osobnost české fotografie za rok 2005 • doc. Mgr. Jindřich Štreit / PEDAGOG ITF, FPF / Medaile Za zásluhy o stát v oblasti kultury, výchovy a školství I. stupně • STUDENTI A ABSOLVENTI ITF, FPF / na mezinárodní soutěži mladých fotografů FRAME 2006 v Brně ceny: Barbora Kuklíková 1. cena v kategorii Krása, Andrej Balco 1. cena v kategorii Cesta, Daniela Dostálková 1. cena v kategorii Manipulace, Daniela Kroupová 2. cena v kategorii Manipulace, Vojtěch V. Sláma 2. cena v kategorii Krása, Agata Marzecova 3. cena v kategorii Cesta • RNDr. Eva Šrámková / POSLUCHAČKA ÚSTAVU FYZIKY, FPF / Cena Siemens za magisterskou práci na téma Oscilace diskových struktur v poli kompaktních objektů • Barbora Kuklíková / POSLUCHAČKA ITF, FPF / 2. cena na mezinárodní soutěži mladých fotografů Mio Photo Award v japonské Osace • Mgr. et MgA. Tomáš Pospěch / PEDAGOG ITF, FPF / Hlavní cena Sitcom Award pro mladého fotografa ze střední Evropy

2005 PhDr. Jiří Friedl, Ph.D. / ODBORNÝ ASISTENT KATEDRY SPOLEČENSKÝCH VĚD, OPF / Cenu Josefa Hlávky pro nejlepší vědecké pracovníky Akademie věd České republiky do 33 let • Michaela Čiklová / STUDENTKA, MU / 1. dělené místo v československé soutěži studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) za práci Protipříklady na hypotézy Akina a Kolyady o Li-Yorkově senzitivitě na minimálních množinách • Mgr. Gabriel Török / POSLUCHAČ OBORU TEORETICKÁ FYZIKA A ASTROFYZIKA, FPF / Cena ministryně školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro rok 2005 • PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. / PEDAGOG ÚSTAVU HISTORIE A MUZEOLOGIE, FPF / Cena Miroslava Ivanova, udělovaná Klubem autorů literatury faktu za práci Únor a kultura: sovětizace české kultury 1948–1950

2004 Mgr. Libor Martinek, Ph.D. / ODBORNÝ ASISTENT ÚSTAVU BOHEMISTIKY A KNIHOVNICTVÍ, FPF / Čestné uznání za překlady polské poezie udělené Polským výborem pro záležitosti UNESCO • Josef Tejkl / POSLUCHAČ OBORU ODBORNÁ HISTORIE, FPF / Cena ministra obrany za rok 2003 za práci V zúženém prostoru – ohlasy protektorátního tisku na spojenecké akce ve střední a východní Evropě a konference spojenců v letech 1944-45 • prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc. / PRVNÍ REKTOR SU / Medaile statutárního města Opavy • Mgr. Libor Martinek, Ph.D. / ODBORNÝ ASISTENT ÚSTAVU BOHEMISTIKY A KNIHOVNICTVÍ, FPF / Cena statutárního města Opavy • MgA. Dita Pepe / PEDAGOŽKA ITF, FPF / Cena Jaromíra Funkeho pro fotografy do 35 let • PhDr. Libor Knězek, CSc. / PEDAGOG ÚSTAVU BOHEMISTIKY A KNIHOVNICTVÍ, FPF / Cena Egona Ervina Kische za rok 2003 za knihu Ve Frenštátě mají rádi poezii

2003 Mgr. Jiří Friedl / POSLUCHAČ OBORU ČESKÉ A ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY, FPF / Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky ve studiu a tvůrčí činnosti oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny • MgA. Dita Pepe / PEDAGOŽKA ITF, FPF / 1. cena v kategorii Umění na Czech Press Photo 2003 • Mgr. Libor Martinek, Ph.D. / ODBORNÝ ASISTENT ÚSTAVU BOHEMISTIKY A KNIHOVNICTVÍ, FPF / 2. místo v soutěži Hornoslezského literárního sdružení v Katovicích za esej Zůstaň člověkem. K problematice života a díla Henryka Jasiczka a 1. místo na 26. ročníku Mezinárodního básnického listopadu v Poznani za dvě publikace – výbory polské poezie z let 1980–2000 • Slezská univerzita v Opavě / cena Fasáda roku Moravskoslezského kraje za rok 2003 pro rekonstrukci budovy Na Rybníčku262/1

2002 RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. / MÚ / Prémie Otty Wichterleho za rok 2002 od Akademické rady Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky • prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc / DĚKAN, FPF / Čestné uznání za práci udělené Jednotou českých matematiků a fyziků • Petra Kunčíková / STUDENTKA ÚSTAVU HISTORIE A MUZEOLOGIE, FPF / Čestné uznání (2.– 4. cena) za práci Německé politické strany ve Slezsku před 1. světovou válkou v mezinárodní soutěži nejlepších magisterských prací z oboru společenských věd o Cenu Wojciecha Wawrzynka • prof. PhDr. Vladimír Birgus / VEDOUCÍ ITF, FPF / Golden Light Book Award 2002 za nejlepší knihu z historie fotografie vydanou v USA v roce 2002 (Czech Photographic Avant-Garde 1918-1948) • Kateřina Jochová / POSLUCHAČKA ITF, FPF / 3. cena v soutěži Lidových novin a agentury Kdo je kdo o nejlepší portrétní fotografii • Miroslav Němecek / STUDENT ITF, FPF / zvláštní cena poroty v soutěži Czech Presss Photo 2002 • Lucia Nimcová / POSLUCHAČKA ITF, FPF / 1. cena v soutěži Lidových novin a agentury Kdo je kdo o nejlepší portrétní fotografii, grant Institutu pro veřejné otázky v Bratislavě k vytvoření výstavního souboru a vydání knihy Zpráva o stavu země • Matej Stránský / STUDENT ITF, FPF / 2. cena a Čestné uznání soutěže Czech Press Photo 2002 • Jan Tabery / STUDENT ITF, FPF / 2. cena v soutěži Lidových novin a agentury Kdo je kdo o nejlepší portrétní fotografii • Jan Vaca / STUDENT ITF, FPF / Cena Kodaku pro mladé fotografy • Robert Žákovic / STUDENT ITF, FPF / 2. cena v soutěži Czech Press Photo 2002 • Barbara Klimszová / ÚSTAV INFORMATIKY, FPF / Čestné uznání na celostátní konferenci SVOČ v oboru teoretická informatika za práci „PM kolonie“ • Martin Krčál / STUDENT ÚSTAVU HISTORIE A MUZEOLOGIE, FPF / 1. místo v Soutěži studentských vědeckých prací s tematikou II. světové války o Cenu ministra obrany za práci Příspěvek k činnosti Zbrojovky Brno v protinacistickém odboji

2001 Mgr. Lucie Jarkovská / POSLUCHAČKA ÚSTAVU HISTORIE A MUZEOLOGIE, FPF / Cena Edvarda Beneše III. stupně za práci JUDr. Jan Chudoba • MgA. Dita Pepe / ABSOLVENTKA ITF, FPF / cena Kodak Nachwuchs Förderpreis • doc. PhDr. Mečislav Borák, CSc. / PEDAGOG ÚSTAVU HISTORIE A MUZEOLOGIE, FPF / Zlatý důstojnický kříž Záslužného řádu Polské republiky udělovaný za zásluhy v oblasti výzkumu a popularizace polských dějin • Mgr. Jiří Knapík / ODBORNÝ ASISTENT ÚSTAVU HISTORIE A MUZEOLOGIE, FPF / Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty v doktorském programu

2000 RNDr. Marta Babilonová, Ph.D. / VĚDECKO-PEDAGOGICKÁ PRACOVNICE, MU / Cena ministra školství za mimořádné výsledky ve studiu a tvůrčí činnosti v oboru Matematická analýza • prof. PhDr. Vladimír Birgus / VEDOUCÍ ITF, FPF / Grand prix za nejlepší fotografickou knihu let 1998-1999 (Česká fotografická avantgarda 1918-1948) na Mezinárodním festivalu Primavera Fotográfica v Barceloně a hlavní cena v soutěži o nejlepší fotografickou publikaci ze střední a východní Evropy v letech 1999 – 2000 (Česká fotografická avantgarda 1918–1948) na Mezinárodním festivalu Mesiac fotografie v Bratislavě

1999 Mgr. Libor Martinek / ODBORNÝ ASISTENT ÚSTAVU BOHEMISTIKY A KNIHOVNICTVÍ, FPF / Zvláštní cena za poezii v mezinárodní básnické soutěži Hledáme nové talenty, Wąglany 1999, v kategorii Nejdražší rodinné hnízdo • Jiří Friedl / STUDENT OBORU HISTORIE S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ / Cena Edvarda Beneše II. stupně za ročníkovou práci Generálmajor in memoriam Karel Lukas – účastník druhého zahraničního odboje • Mgr. Jiří Knapík / ABSOLVENT STUDIA ÚSTAVU HISTORIE A MUZEOLOGIE, FPF / Čestné uznání Ceny Edvarda Beneše za práci Kulturní politika KSČ v oblasti filmové tvorby v letech 1948–52

1998 Mgr. Libor Martinek / ODBORNÝ ASISTENT ÚSTAVU BOHEMISTIKY A KNIHOVNICTVÍ, FPF / Zvláštní cena v Mezinárodní básnické soutěži O zlatý doutník Wilhelma Szewczyka v Czerwionce-Leszczynach za básně z česko-polské sbírky Co patří Večernici / Sekrety Gwiazdy Wieczornej

1997 Alice Havelková / POSLUCHAČKA KATEDRY MARKETINGU, OPF / 2. místo v celostátním finále studentských diplomových prací za rok 1996 vyhlašované na mezinárodní konferenci Dny kvality v Praze za práci Systém zabezpečování jakosti ve firmě GITY • Mgr. Libor Martinek / ODBORNÝ ASISTENT ÚSTAVU BOHEMISTIKY A KNIHOVNICTVÍ, FPF / Cena za překlady a propagaci polské poezie v zahraničí na XXVI. Mezinárodním básnickém festivalu ve Varšavě • Jiří Knapík / POSLUCHAČ OBORU HISTORIE, FPF / Cena Edvarda Beneše I. stupně za práci Činnost Gustava Bareše v kulturní politice a aparátu KSČ v letech 1945–1952

1996 doc. PhDr. Jaroslav Bakala, CSc. / VĚDECKO-PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK ÚSTAV HISTORIE A MUZEOLOGIE, FPF / Cena města Ostravy za práci na publikaci k historii Ostravy v období vrcholného středověku • doc. PhDr. Jan Steiner, CSc. / KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD, OPF / Cena města Ostravy za práci Hospodářský, sociální a politický vývoj města v období ČSR • Vladimír Feka / POSLUCHAČ OBORU ČESKÁ LITERATURA, FPF / první místo na druhém ročníku literární soutěže autorů do 30 let Hlavnice A. C. Nora za povídku Zápisky z domu, v němž umírá Don Quijote, současně získal jedno z deseti udělených čestných uznání soutěže • doc. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. / PRODĚKAN, FPF / Złoty Odznak Honorowy Instytutu Śląskiego Opole (Polsko) a Pamětní medaile České národní banky • Mgr. Jana Prchalová / ABSOLVENTKA ÚSTAVU HISTORIE A MUZEOLOGIE, FPF / Cena Edvarda Beneše I. stupně za práci Politické a národnostní poměry na Hlučínsku v letech 1920–29

Výčet udělených cen a jejich laureátů nemusí být úplný. Ve výše uvedeném seznamu byli uvedeni jen ti studenti a pracovníci Slezské univerzity, o jejichž ocenění existují dochované záznamy či písemné zmínky.


Použité zkratky:

SU – Slezská univerzita v Opavě • FPF – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě • OPF – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné • FVP – Fakulta veřejných politik v Opavě • MU – Matematický ústav v Opavě • ITF – Institut tvůrčí fotografie v Opavě