Cena rektora se uděluje za účelem podpory vědecké, umělecké a jiné tvůrčí činnosti především mladých pracovníků a studentů SU. Podrobné informace jsou k dispozici ve Směrnici rektora č. 2/2017.

 

Držitelé Ceny rektora

Jméno
Součást
Uděleno za rok
Uděleno v oblasti
RNDr. Petr Slaný, Ph.D.
FPF
2009
přírodních  věd
RNDr. Gabriela Mlíchová, Ph.D.

2009
přírodních věd
Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
FPF
2010
humanitních věd
RNDr. Jiří Kovář, Ph.D.
FPF
2010
přírodních věd
doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
FPF
2011
humanitních věd
BcA. Roman Vondrouš
FPF
2013
uměleckých oborů
doc. RNDr. Karel Hasík

2016
přírodních věd
RNDr. Jana Hantáková, Ph.D.

2017
přírodních věd
Daniela Pugliese, MSc., Ph.D.
FPF
2017
přírodních věd
Mgr. Bobir Toshmatov
FPF
2017
přírodních věd
Dr. Arman Tursunov
FPF
2018
přírodních věd
prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
FPF
2019
humanitních věd
prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.FPF2020humanitních věd