Slezská univerzita v Opavě poskytuje poradenství a služby všem uchazečům o studium, studentům i absolventům prostřednictvím celouniverzitního pracoviště - Poradenského centra. To je zároveň i kontaktním místem pro uchazeče o studium a studenty se specifickými potřebami. Posláním tohoto pracoviště je napomáhat k vytvoření rovných příležitostí v přístupu k vysokoškolskému vzdělání a studiu v akreditovaných studijních programech Slezské univerzity v Opavě.

Nabízíme pomoc při řešení osobních a studijních problémů, psychologické, speciálně pedagogické, sociální, emoční, poradenství pro podporu studijní úspěšnosti, poradenství a odborné služby studentům se specifickými potřebami.

Kde nás najdete

Opava

Poradenské centrum
Olbrichova 625/25, Opava, 746 01, 1. poschodí

Bezbariérový přístup do budovy je ze dvora výtahem.

V budově je zřízeno bezbariérové WC. Místnost je vhodná pro pohyb osob se sníženou pohyblivostí. S ohledem na vytíženost pracovníků centra doporučujeme telefonickou či e-mailovou domluvu předem, viz Kontakty níže.

Karviná

Poradenské centrum
Univerzitní náměstí 1934/3, Karviná, 733 40

V případě zájmu kontaktujte Bc. Ingrid Jurčíkovou ve dnech:
pondělí - středa, 8:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00

Konzultaci je nutné domluvit  předem na:

Konzultační hodiny

Opava

Hana Vojníková - vedoucí Poradenského centra
                            - specialista digitalizace

Mgr. Radana Petrželová - speciální pedagog

  • na osobní schůzce je potřeba se domluvit předem telefonicky nebo e-mailem

Mgr. Bohdan Chodura - psycholog

  • na osobní schůzce je potřeba se domluvit předem telefonicky nebo e-mailem

Bc. Šárka Holčapková - referent Poradenského centra

Bc. Jakub Trembač - referent Poradenského centra, koordinátor studijních asistentů

Karviná

Bc. Ingrid Jurčíková - referent služeb SSP na OPF SU

  • pondělí - středa, 8:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00 nebo dle individuální domluvy

Kontakty a profily pracovníků