Uchazeči o studium a studenti Slezské univerzity v Opavě mají možnost využít služeb speciálně pedagogické poradny a služeb pedagogického konzultanta.

Nabízíme pomoc při řešení studijních a osobních problémů, poskytování krizové intervence v náročných životních situacích, pomoc studentům se zdravotním postižením a specifickými vzdělávacími potřebami.

Speciálně pedagogická poradna je otevřena vždy ve středu od 8.00 do 12.00 hod.

Speciálně pedagogická poradna se nachází v prostorách Poradenského a kariérního centra na ulici Olbrichova 625/25, bezbariérový přístup ze dvora výtahem, 1. poschodí.

Pedagogický konzultant: PaedDr. Božetěch Siwek, Ph.D.

Telefonní kontakt:

  • Centrum pro studenty se SVP (v konzultačních dnech): +420 553 684 813, +420 553 684 813

E-mailový kontakt:

  • bozetech.siwek@centrum.cz

Služby pedagogické poradny jsou bezplatné a anonymní.