Uchazeči o studium a studenti Slezské univerzity mají možnost využít služeb speciálního pedagoga. Nabídka speciálně pedagogického poradenství a služeb v rámci Poradenského centra vychází ze zpracované koncepce a metodik.

Nabízíme pomoc při řešení studijních a osobních problémů, poskytování krizové intervence v náročných životních situacích, odborné konzultace a služby studentům se specifickými potřebami. Mezi typy podpůrných služeb patří také nácvik studijních a pracovních strategií, osvojení pracovních postupů, jimiž student může kompenzovat své pohybové, smyslové či kognitivní postižení. Jedná se například o nácvik strategií pro efektivní využití času pro studium, nácvik učebních strategií, rozvržení studijních povinností apod.

Studenti SU moho mimo jiné využít:
•    nácvik učebních technik pro klienty se specifickými poruchami učení
•    studovny Poradenského centra se službami speciálního pedagoga
•    poradenství v oblasti time managementu a eliminace prokrastinace

Cílové skupiny, kterým jsou služby určeny
•    uchazeči o studium
•    studenti
•    zaměstnanci SU

Dokumenty

Speciálně pedagogické konzultace a služby je možno využít v pondělí a ve středu 13:00 - 16:00 hod. dle individuální
(telefonické nebo e-mailové) domluvy v prostorách Poradenského centra na ulici Olbrichova 625/25,
bezbariérový přístup ze dvora výtahem, 1. poschodí.

Speciální pedagog: Mgr. Radana Petrželová
Telefonický kontakt: +420 608 446 269
E-mailový kontakt: radana.petrzelova@slu.cz

Služby Poradenského centra jsou pro cílové skupiny bezplatné a anonymní.