Cílem preventivních a následných, individuálních či skupinových intervencí je podpora studijní úspěšnosti studentů Slezské univerzity se zaměřením na prevenci studijního selhávání, zlepšování přístupu ke vzdělávání, odbourávání případných bariér zejména pro znevýhodněné studenty a v neposlední řadě podpora pozitivní hodnoty ukazatele graduation rate (míry úspěšnosti studentů). Nabídka poradenství pro podporu studijní úspěšnosti v rámci Poradenského centra vychází ze zpracované koncepce.

Vybrané intervence k podpoře studijní úspěšnosti
•    komplexní poradenství a informovanost uchazečů o studium (struktura, specifika, harmonogram studia apod.)
•    konzultace v rámci výukového procesu
•    poradenství (preventivní x následné, individuální x skupinové)
•    podpůrné semináře a workshopy
•    motivační faktory (stipendia, granty, praxe, stáže, projekty)
•    propagace studia studentům a zástupcům SŠ
•    adaptační kurzy a soutěže

Cílové skupiny
•    uchazeči o studium
•    studenti SU

Dokumenty

Konzultace k podpoře studijní úspěšnosti je možno využít v pondělí a ve středu 08:00 - 12:00 hod. dle individuální

(telefonické nebo e-mailové) domluvy v prostorách Poradenského centra na ulici Olbrichova 625/25,
bezbariérový přístup ze dvora výtahem, 1. poschodí.

Koordinátr centra: Hana Vojníková
Telefonický kontakt: +420 553 684 815
E-mailový kontakt: hana.vojnikova@slu.cz


Speciální pedagog, psychoterapeut: Mgr. Radana Petrželová
Telefonický kontakt: +420 553 684 817
E-mailový kontakt: radana.petrzelova@slu.cz

Studijní poradkyně: Bc. Šárka Holčapková
Telefonický kontakt: +420 553 684 812
E-mailový kontakt: sarka.holcapkova@slu.cz

Služby Poradenského centra jsou pro cílové skupiny bezplatné.