Studovna Poradenského centra Slezské univerzity je součástí služeb zaměřených na prevenci studijního selhávání, odbourávání případných bariér v rámci studia zejména pro studenty se specifickými potřebami a v neposlední řadě podporu pozitivní hodnoty ukazatele graduation rate (míry úspěšnosti studentů).

Služby jsou primárně určeny studentům, kteří jsou zařazeni do evidence Poradenského centra Slezské univerzity a splňují tak podmínky pro čerpání služeb. Cílem individuálních a skupinových intervencí je poskytnutí podpůrných služeb studentům Slezské univerzity.

Vymezení služeb v rámci využívání studovny PC se službami speciálního pedagoga

 • funkční diagnostika zaměřená na vyhodnocení rizik případného studijního selhávání,
 • konzultace a podpora zaměřená na samostudium,
 • poradenství (preventivní x následné, individuální x skupinové), založené na principu respektování individuálních potřeb studenta,
 • prezenční využití kompenzačních pomůcek,
 • absenční zapůjčení kompenzačních pomůcek,
 • technické a technologické zázemí (tiskárna, scanner, bezplatné připojení k internetu, speciální hardware a software),
 • možnost využití digitální knihovny studijních materiálů,
 • možnost využití repozitáře studijních materiálů v IS SU,
 • možnost práce studijních skupin (včetně skupin, kdy minimálně jeden student splňuje charakteristiku popsanou v předcházejících bodech),
 • asistence při samostudiu (pomoc při specifických situacích),
 • a další.

Cílové skupiny

studenti Slezské univerzity se specifickými potřebami

Dokumenty

V rámci studovny PC jsou studentům bezplatně k dispozici kompenzační pomůcky:

 • knižní scaner ScanDIVA PS5000C,
 • braillská tiskárna Index BASIC D-V4,
 • P.I.A.F. - tepelná tiskárna reliéfní grafiky,
 • NOTE VOX - přenosné digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem,
 • digitální čtecí zařízení Galop M257,
 • stolní PC se SW ZoomText a hlasovým výstupem,
 • stolní kamerová lupa Multiview,
 • přenosné kamerové lupy Compact 7 HD, Compact 6 HD, Compact 5 HD, Compact mini,
 • Bierley ColorMouse,
 • kamerová lupa ClearNote SD 0" 18x zoom,
 • Braillský zobrazovač ALVA 640 + odečítač,
 • Braillský zobrazovač EasyLink + odečítač,
 • přenosný osobní systém s indukční smyčkou,
 • klávesnice ZoomText, klávesnice Big Keys,
 • polohovací zařízení Big Track,
 • diktafony Panasonic, Olympus, Philips,
 • speciální SW a další.

Služby studovny PC je možno využít v pondělí - pátek 09:00 - 16:00 hod. dle individuální (telefonické nebo e-mailové) domluvy v prostorách Poradenského centra na ulici Olbrichova 625/25, 746 01 Opava. Bezbariérový vchod je přístupný ze dvora výtahem, 1. poschodí.

Speciální pedagog:
Mgr. Radana Petrželová
Telefonický kontakt:
 +420 608 446 269
E-mailový kontakt:

radana.petrzelova@slu.cz

Služby Poradenského centra jsou pro cílové skupiny bezplatné a anonymní.