objekt přístupný

Kontaktní informace

Vstup

 • přístup - Objekt se nachází v blízkosti centra města, zastávky MHD Divadlo, proto se nabízí více možností bezproblémového přístupu.
 • sklon - Chodník před objektem má příčný sklon 1,3 % a podélný sklon 0,7 %.
 • bariérový vstup - Vstup do budovy je bariérový (+1 schody). Vstupní dveře objektu jsou dvoukřídlé, otevírání mechanické směrem dovnitř (hlavní křídlo 61 cm / vedlejší křídlo 64 cm). Zvonková signalizace interkom, výška max. 145 cm, odsazení od nejbližšího rohu 0,5 cm.
 • vedlejší vstup - Vedlejší vstup umožňující bezbariérový přístup je k dispozici po chodníku vlevo, z ulice Olbrichová do boční ulice (Zákaz vjezdu), kde se dostanete až k bráně univerzity. Jako vedlejší vstup je považován výtah. Pro lepší orientaci přikládáme níže situační plánek.
 • sklon - Chodník u vedlejšího vstupu má příčný sklon 0,7 % a podélný sklon 0,5 %.
 • zvonková signalizace - Interkom, výška 110 cm, slouží hlavně pro otevření dveří chránící výtah.
hlavní vstup hlavní vstup
vedlejší vstup - výtah vedlejší vstup - výtah
situační plánek situační plánek

Interiér

 • přístupnost - Interiér je přístupný celý nebo jeho větší část.
 • prostor - Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Průchody mají šířku 80+.
 • poznámka k interiéru - V interiéru tohoto objektu se nachází hlavně Poradenské a kariérní centrum a Centrum služeb a podpory pro studenty všech specifických poruch. Poradenské a kariérní centrum je přizpůsobené pro studenty slabozraké, nevidomé, paraplegiky i s poruchou autistického centra. Vstup do této učebny je široký 80 cm a výška prahu je z chodby do učebny vhodně zkosen.
interiér 1 interiér 1
interiér 2 interiér 2
interiér 3 interiér 3

Výtah

 • Výtah je z bezpečnostních důvodů uzamčen a chráněn dveřmi na elektrický zámek. Otevření zajistí pomoci interkomu obsluha vrátnice.
 • Výtah spojuje patra -1 ÷ 4 patro s dojezdy na hlavních podestách. Manipulační prostor nástupních ploch před výtahem jsou dostatečné.
 • Parametry výtahu: Dveře (šířka) klecové 90 cm, šachetní 90 cm, otevírání automatické. Klec šířka 110 cm, hloubka 140 cm. Klec je průchozí, dveře jsou na čelní stěně. Klec je vybavená madlem i zrcadlem na boční stěně, výška spodní hrany zrcadla od podlahy je 90 cm, výška madla max. 95 cm. Sklopné sedátko chybí.
 • Ovládače na nástupních plochách jsou ve výšce 110 cm, reliéf tlačítka ploché, vystouplé, Braillovo písmo/číslice chybí. Maximální výška uvnitř klece je max. 120 cm, odsazení od nejbližšího rohu 47 cm, reliéf tlačítka ploché, vystouplé, Braillovo písmo/číslice chybí.
výtah 1 výtah 1
výtah 2 výtah 2

Upravené WC

Specifikace, parametry a vybavenost upraveného WC jsou brány z pohledu vstupu

 • samostatné WC - Přístupné toalety (WC I.) se nachází v 1. patře.
 • parametry WC - dveře šířka 90 cm, otevírání mechanické směrem z kabiny, madlo na dveřích uvnitř, výška 92 cm, piktogram na dveřích nechybí. Rozměry kabiny z pohledu vstupu, šířka 210 cm, hloubka 160 cm, vypínač manuální, umístění uvnitř kabiny vlevo, výška 110 cm.
 • přístup k WC míse - z pohledu vstupu do kabiny zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (80+), volný. Toaleta je u WC mísy vybavená jedním madlem sklopným a jedním pevným, obě s výškou ve vodorovném stavu max. 78 cm. Výška sedu 53 cm, splachování mechanické vzadu, výška splachování max. 120 cm
 • vybavení WC - umyvadlo, výška max. 80 cm, podjezd pod umyvadlem (20 cm) dostatečný, baterie páková, výška max. 90 cm, zrcadlo sklopné, výška spodní hrany od podlahy 130 cm.
WC 1 WC 1
WC 2 WC 2