objekt přístupný

Kontaktní informace

  • Adresa: Univerzitní náměstí 1934/3, 733 01 Karviná - Fryštát
  • Telefon:  596 398 111
  • E-mail:  dekanat@opf.slu.cz
  • Webwww.slu.cz/opf/cz/
  • GPS:  49.8542569N, 18.5485269E

Přístupová trasa

Nejvhodnější přístupová trasa vede z ulice tř. 17.listopadu a zastávky autobusu Univerzita. Nutno počítat s proměnlivými kombinovanými příčnými a podélnými sklony přístupové cesty, chodníku. Pochozí plocha vykazuje menší poruchy povrchu. Pochozí plocha před objektem má příčný a podélný sklon do 1,0 %.

Hlavní vstup

Hlavní vstup do budovy tvoří schody, bezbariérový přístup do budovy kompenzuje dvouramenná, zatočená rampa s podestou po levé straně. Parametry rampy splňují požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. pro bezbariérový přístup. Vstup do budovy tvoří karuselové dveře. Po stranách karuselových dveří, vpravo i vlevo, jsou jednokřídlé dveře o šířce 100 cm, otevírání směrem ven. Uvnitř dveří jsou madla pro otevírání dveří. Prosklené plochy všech dveří nemají potřebné kontrastní značení. U vstupu vlevo je zvonková signalizace, interkom, ve výšce 130 cm, odsazené od nejbližšího rohu 35 cm.
hlavní vstup hlavní vstup
vedlejší vstup vedlejší vstup

Vedlejší vstup

Vedlejší vstup do sektoru „D“, Edukační laboratoře, pro imobilní studenty je ze dvora, opačné strany hlavního vstupu směrem vlevo. Pochozí plocha před vchodem má příčný a podélný sklon do 1,0 %. Pochozí plocha nemá žádné viditelné poruchy povrchu. Vstup tvoří jednokřídlé dveře, šířka 90 cm, směr otevíraní ven. Madlo je umístěné na dveřích uvnitř. Za dveřmi se nachází zádveří, šířka 160 cm, hloubka 250 cm, do interiéru vedou další jednokřídlé dveře, šířka 90 cm, otevírání směrem do zádveří. Skleněné výplně dveří mají kontrastní značení pro osoby se zrakovým postižením. Zvonková signalizace u dveří není, vstup pouze na čip.

Interiér

Vstupní hala

Interiér je přístupný celý nebo jeho větší část. V interiéru se nachází pult, Recepce. Manipulační prostory v interiéru jsou dostatečné, veškeré průchody/průjezdy jsou > 80 cm, bez převýšení. V interiéru má jednokřídlé i dvoukřídlé dveře o šířkách křídel 100 ÷ 145 cm s mechanickým otevíráním směrem ven i dovnitř. Mimo jiné také turnikety s otevíráním na čip.

Sektor A

Interiér je přístupný celý nebo jeho větší část. V interiéru spojují schody 1 ÷ 4 patro. Vedle schodiště se nacházejí dva výtahy splňující parametry vyhlášky č. 398/2009 Sb., výtahy nejsou průchozí, ovládače výtahu mají Braillovo písmo i číslice. Výtahy mají taktéž akustické hlášení dojezdu. V interiéru se nachází dveře jednokřídlé i dvoukřídlé o šířkách křídel 80 ÷ 100 cm s mechanickým otevíráním směrem ven i dovnitř. Výšky prahů jsou max. 2 cm. Manipulační prostory v tomto sektoru jsou dostatečné, převýšení na pochozích plochách nejsou patrné. Upravená toaleta, WC I., splňuje parametry vyhlášky č. 398/2009 Sb. pro bezbariérovou toaletu, rozměry kabiny, dispozice kabiny odpovídají vyhlášce, manipulační prostor pro vozík je proti dveřím.

Sektor B

Foyer + Hala B. Interiér je přístupný celý nebo jeho větší část. V této části interiéru spojují schody z foyer Katedru podnikové ekonomiky a managementu a do suterénu „B“ a „D“ - Edukační laboratoře. Pro imobilní studenty nebo studenty s omezenou schopnosti pohybu a orientace je vhodný přístup do Edukační laboratoře ze dvora fakulty. Dveře v interiéru jsou jednokřídlé nebo dvoukřídlé o šířkách křídel 80 cm s mechanickým otevíráním směrem ven. Výšky prahů max. 2 cm. Skleněné výplně mají kontrastní značení. Manipulační prostory v této části jsou dostatečné, výškové rozdíly na pochozích plochách nejsou patrné.

Sektor C

Velký sál (C104). Interiér je přístupný pouze částečně. Do sálu vedou dveře dvoukřídlé, celková šířka dveří 140 cm, křídla 2x 70 cm, bez prahů. V interiéru sálu je manipulační prostor dostatečný. Schodiště v sálu spojuje balkon a hlediště. Vzhledem k tomu, že výškové rozdíly v této části interiéru tvoří schody nahoru na balkon a dolů do hlediště, je tento sektor pro imobilní studenty nebo studenty s omezenou schopnosti pohybu a orientace přístupný pouze částečně.

Sektor D1

Studovna a prodej skript. Vstup do této části interiéru tvoří dvoukřídlé dveře, celková šířka dveří 140 cm, křídla 2x 70 cm, bez prahů. Za dveřmi z hlavní chodby vedou schody dolů. Z toho důvodů je tento sektor pro studenty s omezenou schopnosti pohybu a orientace obtížně přístupný, pro imobilní studenty nepřístupný.

Sektor D2

Edukační laboratoř. interiér v této části tvoří jednokřídlé dveře o šířce 90 cm bez prahu. Skleněné výplně mají také kontrastní značení pro osoby se zrakovým postižením. Manipulační prostory v sektoru jsou dostatečné, veškeré průchody / průjezdy jsou > 80 cm. V části interiéru je výškový rozdíl řešen menším nájezdem se sklonem 2,6% při délce 230 cm a povrchem z keramické dlažby. V tomto sektoru se nachází také upravená toaleta. Upravené WC I. splňuje technické parametry a dispozice dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., manipulační prostor pro invalidní vozík je naproti vstupním dveřím s přístupem k WC míse zleva (z pohledu vstupu). Upravené WC má v kabině instalované dvě SOS tlačítka pro případ nouze. Interiér tohoto sektoru je přístupný celý.
interiér interiér
interiér interiér
interiér interiér
interiér interiér
interiér interiér
interiér interiér
interiér interiér
interiér interiér
interiér interiér
interiér interiér
interiér interiér
interiér interiér
interiér interiér
interiér interiér
interiér interiér
interiér interiér

Parkování

K dispozici jsou 2 vyhrazená parkovací stání. Parkovaní je cca 100 m od přístupové cesty k hlavní budově fakulty.