Nový obrázek

Pod položkami v menu naleznete nabídku existujících mimoškolních aktivit, které souvisejí se Slezskou univerzitou (SU). Jedná se především o sportovní portál SU, portál s esportovními aktivitami na SU a přehled umělecké tvorby studentů, pedagogů a zaměstnanců SU v podobě vydaných sborníků Artemisia.

Do dalších podmenu celouniverzitních volnočasových aktivit budou postupně zařazovány již existující aktivity, které jsou v gesci jednotlivých součástí – např. Historický klub FPF, spojení se stránkami BrainFitness, divadelní soubor Dramkrou atd.