Ceny udělené studentům Slezské univerzity

Slezská univerzita v Opavě poskytuje svým studentům řadu možností, jak své teoretické znalosti a zájmy přenášet do praxe. Tím jsou myšleny možnosti aktivně se zapojovat do vědy a výzkumu, realizovat své projekty, ať už osobní či týmové, a tak už v době nabývání schopností studiem ukázat okolí svůj potenciál. A třeba si tak i otevřít dveře ke své budoucí vysněné práci...

Následující výčet cen a ocenění, která studenti Slezské univerzity v Opavě za své aktivity získali, jen dokazuje, že jejich práce si váží i jinde. Že se posluchači umí prosadit v konkurenci ostatních a zásluhou svého umu dokáží studium převádět v soutěžní prvenství. Zkrátka, že studenti Slezské univerzity v Opavě jsou SUper!

1996  Vladimír Fekar / POSLUCHAČ OBORU ČESKÁ LITERATURA, FPF / první místo na druhém ročníku literární soutěže autorů do 30 let Hlavnice A. C. Nora za povídku Zápisky z domu, v němž umírá Don Quijote, současně získal jedno z deseti udělených čestných uznání soutěže • Mgr. Jana Prchalová / ABSOLVENTKA ÚSTAVU HISTORIE A MUZEOLOGIE, FPF / Cena Edvarda Beneše I. stupně za práci Politické a národnostní poměry na Hlučínsku v letech 1920–29 • 1997 Alice Havelková / POSLUCHAČKA KATEDRY MARKETINGU, OPF / 2. místo v celostátním finále studentských diplomových prací za rok 1996 vyhlašované na mezinárodní konferenci Dny kvality v Praze za práci Systém zabezpečování jakosti ve firmě GITY •  Jiří Knapík / POSLUCHAČ OBORU HISTORIE, FPF / Cena Edvarda Beneše I. stupně za práci Činnost Gustava Bareše v kulturní politice a aparátu KSČ v letech 1945–1952 • 1998Jiří Friedl / STUDENT OBORU HISTORIE S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ / Cena Edvarda Beneše II. stupně za ročníkovou práci Generálmajor in memoriam Karel Lukas – účastník druhého zahraničního odboje • Mgr. Jiří Knapík / ABSOLVENT STUDIA ÚSTAVU HISTORIE A MUZEOLOGIE, FPF / Čestné uznání Ceny Edvarda Beneše za práci Kulturní politika KSČ v oblasti filmové tvorby v letech 1948–52 • 2001 Mgr. Lucie Jarkovská / POSLUCHAČKA ÚSTAVU HISTORIE A MUZEOLOGIE, FPF / Cena Edvarda Beneše III. stupně za práci JUDr. Jan Chudoba • MgA. Dita Pepe / ABSOLVENTKA ITF, FPF / cena Kodak Nachwuchs Förderpreis • Petra Kunčíková / STUDENTKA ÚSTAVU HISTORIE A MUZEOLOGIE, FPF / Čestné uznání (2.– 4. cena) za práci Německé politické strany ve Slezsku před 1. světovou válkou v mezinárodní soutěži nejlepších magisterských prací z oboru společenských věd o Cenu Wojciecha Wawrzynka • Kateřina Jochová / POSLUCHAČKA ITF, FPF / 3. cena v soutěži Lidových novin a agentury Kdo je kdo o nejlepší portrétní fotografii • Miroslav Němecek / STUDENT ITF, FPF / zvláštní cena poroty v soutěži Czech Presss Photo 2002Lucia Nimcová / POSLUCHAČKA ITF, FPF / 1. cena v soutěži Lidových novin a agentury Kdo je kdo o nejlepší portrétní fotografii, grant Institutu pro veřejné otázky v Bratislavě k vytvoření výstavního souboru a vydání knihy Zpráva o stavu země • Matej Stránský / STUDENT ITF, FPF / 2. cena a Čestné uznání soutěže Czech Press Photo 2002 • Jan Tabery / STUDENT ITF, FPF / 2. cena v soutěži Lidových novin a agentury Kdo je kdo o nejlepší portrétní fotografii • Jan Vaca / STUDENT ITF, FPF / Cena Kodaku pro mladé fotografy • Robert Žákovic / STUDENT ITF, FPF / 2. cena v soutěži Czech Press Photo 2002 • Barbara Klimszová / ÚSTAV INFORMATIKY, FPF / Čestné uznání na celostátní konferenci SVOČ v oboru teoretická informatika za práci „PM kolonie“ • Martin Krčál / STUDENT ÚSTAVU HISTORIE A MUZEOLOGIE, FPF / 1. místo v Soutěži studentských vědeckých prací s tematikou II. světové války o Cenu ministra obrany za práci Příspěvek k činnosti Zbrojovky Brno v protinacistickém odboji • 2003 Mgr. Jiří Friedl / POSLUCHAČ OBORU ČESKÉ A ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY, FPF / Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky ve studiu a tvůrčí činnosti oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny •  Josef Tejkl / POSLUCHAČ OBORU ODBORNÁ HISTORIE, FPF / Cena ministra obrany za rok 2003 za práci V zúženém prostoru – ohlasy protektorátního tisku na spojenecké akce ve střední a východní Evropě a konference spojenců v letech 1944-45 • Michaela Čiklová / STUDENTKA, MU / 1. dělené místo v československé soutěži studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) za práci Protipříklady na hypotézy Akina a Kolyady o Li-Yorkově senzitivitě na minimálních množinách • 2006 Mgr. Gabriel Török / POSLUCHAČ OBORU TEORETICKÁ FYZIKA A ASTROFYZIKA, FPF / Cena ministryně školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro rok 2005 •  STUDENTI A ABSOLVENTI ITF, FPF / na mezinárodní soutěži mladých fotografů FRAME 2006 v Brně ceny: Barbora Kuklíková 1. cena v kategorii Krása, Andrej Balco 1. cena v kategorii Cesta, Daniela Dostálková 1. cena v kategorii Manipulace, Daniela Kroupová 2. cena v kategorii Manipulace, Vojtěch V. Sláma 2. cena v kategorii Krása, Agata Marzecova 3. cena v kategorii Cesta • RNDr. Eva Šrámková / POSLUCHAČKA ÚSTAVU FYZIKY, FPF / Cena Siemens za magisterskou práci na téma Oscilace diskových struktur v poli kompaktních objektů • Barbora Kuklíková / POSLUCHAČKA ITF, FPF / 2. cena na mezinárodní soutěži mladých fotografů Mio Photo Award v japonské Osace • STUDENTI ITF, FPF, ocenění na Czech Press Photo: Jan Schejbal 2. cena v kategorii Aktualita, Milan Illík 3. cena v kategorii Umění, Radim Beznoska 3. cena v kategorii Reportáž, Barbora Kuklíková 3. cena v kategorii Každodenní život, Roman Vondrouš Cena 100 let závodiště Praha. Do výstavního souboru nejlepších prací byly také zařazeny práce Lenky Šavrdové a Matěje TřešňákaMária Pecárová a Veronika Milatová / STUDENTKY ÚSTAVU CIZÍCH JAZYKŮ, FPF / Čestné uznání za překlad povídky Diane Schoemperlenové Body Language v Překladatelské soutěži určené pro studenty ČR a SR • Krzysztof Gołuch / POSLUCHAČ ITF, FPF / absolutní vítěz fotografické soutěže Evropské unie Breaking Stereotypes • Rafał Milach / ABSOLVENT ITF, FPF / 1. cena World Press Photo v kategorii Umění • 2008 PhDr. Jiří Friedl, Ph.D. / ABSOLVENT OPF / Wichterleho prémie pro mladé pracovníky Akademie věd ČR • SKUPINA POSLUCHAČŮ 2. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO OBORU KULTURNÍ DRAMATURGIE, FPF / 1. místo a postup na Wolkrův Prostějov na krajské soutěži v recitaci v Bohumíně, současně Tereza Lexová, STUDENTKA OBORU KULTURNÍ DRAMATURGIE, FPF, hlavní cena za interpretaci poezie • Lukáš Vlach / STUDENT ÚSTAVU BOHEMISTIKY A KNIHOVNICTVÍ, FPF / Čestné uznání Vladimíra Macury za práci Lidská paměť v nelidských dějinách na Studentské literárněvědné konferenci Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR • Tereza Vlčková / POSLUCHAČKA ITF, FPF / Cena UniCredit Bank Young Talent Award pro nejlepšího zastoupeného autora ve věku do 35 let na Prague Foto 2008 a cena Grand Prix BMW pro nejlepšího účastníka na pátém ročníku bienále Lyonské fotografie ve Francii • Lucie Nimcová / STUDENTKA ITF, FPF / Cena Oskara Barnacka – Leicy v oblasti dokumentární a reportážní fotografie na festivalu Vizuální galerie Photokina ve Frankfurtu nad Mohanem a Fotografická cena Evropské centrální banky ve Frankfurtu nad Mohanem •  Maria Pecarová a Veronika Milatová / STUDENTKY OBORU ANGLIČTINA, FPF / Čestné uznání v Překladatelské soutěži Jiřího Levého pro začínající překladatele do 35 let v kategorii Umělecká próza • Šárka Bicanová / STUDENTKA OBORU MARKETING A MANAGEMENT, OPF / 2. místo v disciplíně Opis textu a 3. místo v disciplínách Záznam diktátu, Realtime competiton a Kombinace na 16. mistrovství ČR v záznamu a zpracováni textů • 2009 Mgr. Hana Miketová / POSLUCHAČKA ÚSTAVU HISTORICKÝCH VĚD, FPF / 1. místo v soutěži Historie 2009 a Cena Josefa Šusty za práci Poslové, diplomati, špehové; Politická komunikace mezi Václavem IV. a Vladislavem Jagiellou • 2009 POSLUCHAČI A ABSOLVENTI ITF, FPF / na 15. ročníku soutěže Czech Press Photo: Mgr. Veronika Lukášová 1. místo v kategorii Portrét a cena Zlaté oko, BcA. Matěj Třešňák 1. místo v kategorii Umění a zábava, Roman Vondrouš 2. místo v kategorii Lidé, o nichž se mluví a v kategorii Umění a zábava, Martin Wágner 2. místo v kategorii Každodenní život • 2010 POSLUCHAČI A ABSOLVENTI ITF, FPF / na 16. ročníku soutěže Czech Press Photo: Libor Fojtík 1. místo v kategorii Každodenní život, Jiří Doležal 1. místo v kategorii Portrét, Martin Wágner 2. místo v kategorii Každodenní život a 3. místo za reportážní snímky, Roman Vondrouš 2. místo v kategorii Příroda a životní prostředí a 3. místo v kategorii Umění a zábava, Barbora a Radim Žůrkovi 3. místo v kategorii Příroda a životní prostředí, Milan Bureš Čestné uznání v kategorii Umění a zábava, Matěj Švadlena a Robert Kiss Ceny Canon Junior Award • Bc. Viktor Pohanka / POSLUCHAČ ÚSTAVU HISTORICKÝCH VĚD, FPF / 3. místo v soutěži Historie 2010 a Cena Josefa Šusty za práci Cesta Husova ochránce do služeb Zikmunda Lucemburského • Martina Bednářová / POSLUCHAČKA OBORU MARKETING A MANAGEMENT, OPF / 1. místo v soutěži Chyť svou kariéru • 2011 Michal Šeděnka / POSLUCHAČ OBORU MARKETING A MANAGEMENT, OPF / 1. místo v soutěži Chyť svou kariéru • Matěj Studený / POSLUCHAČ OBORU MARKETING A MANAGEMENT, OPF / 2. místo v soutěži Chyť svou kariéru • 2012 Bc. et Bc. Ondřej Haničák a Mgr. Hana Komárková / POSLUCHAČI ÚSTAVU HISTORICKÝCH VĚD, FPF / Uznání v celostátní soutěži Historie 2011 • 2013 BcA. Roman Vondrouš / STUDENT ITF, FPF / 1. místo World Press Photo v kategorii sportovní fotografie, Cena Prahy 2013 • Bet Orten / ABSOLVENTKA ITF, FPF / Ocenění Fotograf roku na Czech Grand Design •  Silvie Březinská / POSLUCHAČKA OBORU ČESKÁ LITERATURA, FPF / Čestné uznání Vladimíra Macury na 12. ročníku Studentské literárněvědné konference Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR v Praze za příspěvek Drašar Terézy Novákové včera a dnes • Petr Ondráček a Jiří Grossmann / STUDENTI OBORU MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY, FPF / Hlavní cena festivalu INFARKTFEST 2013 za snímek Infarkt • Jana Doleželová / STUDENTKA, MÚ / 1. místo v kategorii Matematická analýza – teorie funkcí a funkčních prostorů, diferenciálních a integrálních rovnic na 14. ročníku soutěže ve studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) • Tereza Šimšová / STUDENTKA, MU / Dělené 3. místo v kategorii Aplikovaná matematika - matematické modely dynamiky na 14. ročníku soutěže ve studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) • Bc. Jiří Málek / POSLUCHAČ OBORU KULTURNÍ DĚJINY, FPF / Cena Josefa Šusty v soutěži Historie 2012 • Žofie Milatová / POSLUCHAČKA OBORU AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA, FPF / Čestné ocenění na 7. ročníku Mezinárodním festivalu studentských filmů Ostrava Picture za absolventský bakalářský film Kdyby zhasnul svět • KOLEKTIV POSLUCHAČŮ OBORU AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA, FPF / Cena starosty Moravské Ostravy a Přívozu na 39. ročníku mezinárodního filmového festivalu Ekofilm za snímek Sudety – protrhnout vrstvu lhostejnosti • MgA. Milan Illík / ABSOLVENT ITF, FPF / 1. místo v kategorii Umění a zábava na 19. ročníku soutěže novinářské fotografie Czech Press Photo •  Jiří Vávra a Martin Erben / STUDENTI OBORU AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA, FPF / Cena poroty 16. ročníku mezinárodního festivalu SPORTFILM LIBEREC – INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL 2013 za snímek Sportu zdar • 2014 Lucie Kasalická / STUDENTKA OBORU LÁZEŇSTVÍ A TURISMUS, FPF / Titul Miss Slezské univerzity v Opavě • Ing. Iveta Řepková, Ph.D. / POSLUCHAČKA PROGRAMU PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT, OPF / 1. místo v soutěži disertačních prací konsorcia Progres 3 za práci Konkurence, koncentrace a efektivnost českého bankovního sektoru • STUDENTI OPF / na mezinárodním studentském semináři ISS v polském Rzeszówě: Bc. Adéla Chromčáková / POSLUCHAČKA OBORU MARKETING A MANAGEMENT / 2. místo za prezentaci Marketingová komunikace Slezského divadla v Opavě, Tomáš Pražák / STUDENT OBORU BANKOVNICTVÍ / Zvláštní cena za příspěvek na téma porovnání měnové politiky v českých a polských centrálních bank • Ing. Jana Šimáková / POSLUCHAČKA OBORU PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT / Zvláštní cena za prezentaci věnovanou zahraničnímu obchodu České republiky • Markéta Sasínová / POSLUCHAČKA OBORU AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA, FPF / 1. místo v kategorii Hraný film – krátkometrážní na mezinárodním studentském festivalu diváckého filmu Opavský páv za film Agáta •  Žofie Milatová / STUDENTKA OBORU AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA, FPF / Cena starosty městského obvodu Ostrava-Poruba na 40. ročníku mezinárodního filmového festivalu Ekofilm v Ostravě za absolventský snímek Kdyby zhasnul svět • BcA. Jiří Vávra / POSLUCHAČ OBORU AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA, FPF / Cena starosty městského obvodu Ostrava-Jih za režii dokumentárního filmu studentů oboru AVT Tělo plné štěstí • STUDENTI A ABSOLVENTI ITF, FPF / na 20. ročníku soutěže Czech Press Photo: MgA. Roman Vondrouš 1. místo v kategorii Sport, 3. místo v kategorii Sport a Cena Nikon Sport Award • Filip Jandourek 1. místo v kategorii Portrét, Filip Jandourek a Lenka Grabicová Čestné uznání v kategorii Portrét, Matěj Stránský 1. místo v kategorii Příroda a životní prostředí, 2. místo v kategorii Lidé, o nichž se mluví • Andrea Malinová Cena Canon Junior Award, Filip Singer Cena Fotografie roku a 1. místo v kategorii Aktualita • 2015  Arman Tursunov / ÚSTAV FYZIKY, FPF / Cena za nejlepší přednášku v sekci teoretické fyziky na konferenci v ruském centru jaderných výzkumů Dubno • Krzysztof Kowalczyk / POSLUCHAČ ITF, FPF / Čestné ocenění v kategoriích Deeper Perspective, Editorial – Environmental a Editorial – Other na International Photography Awards v New Yorku • Karel Šindelář / POSLUCHAČ OBORU MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY, FPF / Cena poroty a Zvláštní cena společnosti Student Agency za film Life in New York na XIII. Mezinárodním outdoorovém festivalu • Róbert Tappert / POSLUCHAČ ITF, FPF / Hlavní cena Grand Prix na 4. ročníku Slovak Press Photo • další ceny posluchačů ITF: Jana Hunterová 1. místo kategorie Středoevropská fotografie, Peter Korček 3. místo v kategorii Slovensko v rozmanitosti, Vladimír Slivka Čestné uznání v kategorii Portrét na Czech Prees Photo 2015: Róbert Tappert, 1. cena v kategorii Portrét • Petra Vlčková 1. cena v kategorii Umění a zábava, Maňo Štrauch 2. cena za výtvarně silné portréty lidí, kteří přežili holokaust, Michaela Spurná 3. cena za lyrické snímky ukazující dětství vlastní dcery, Martin Holík s Oldřichem Malachtou 3. cena v kategorii Umění a zábava a Čestné uznání, Eva Skaláková 3. místo v kategorii Příroda a životní prostředí, Matěj Stránský 3. místo v kategorii Reportáž • Dramkrou /DIVADELNÍ SOUBOR STUDENTŮ/ Čestné uznání divadelního festivalu v Novém Strašecí, Čestné uznání divadelního festivalu v Hodoníně a nominace na festival Mladá scéna v Ústí nad Orlicí • Michal Burza / POSLUCHAČ ITF, FPF / 1. cena celoslovenské soutěže Nadace VÚB, Bratislava • Ireneusz Dororański / POSLUCHAČKA ITF, FPF / 2. místo v kategorii Portrét celopolské soutěže novinářské fotografie BZ WBK Press Foto 2015 • Arkadiusz Gola / POSLUCHAČ ITF, FPF / 1. cena v kategorii Příroda celopolská soutěže novinářské fotografie BZ WBK Press Foto 2015, 1. cena za cyklus Wcześniak a 2. místo za soubor Fabryka 514, Oświęcim na IX Ogólnopolskie Biennale Fotografii Kochać człowieka v Oświęcimi, Polsko a 1. cena v kategorii Prostředí za cyklus Hałdy na Grand Press Photo 2015, Warszawa • 2016 Bc. Tomáš Rusek / STUDENT ÚSTAVU HISTORICKÝCH VĚD, FPF / dělené druhé místo v Celostátní studentské vědecké konferenci Historie 2015 • Studenti OPF / POSLUCHAČI OBORU HOTELNICTVÍ / Cena soutěže za nejlepší prezentaci na Karnevalu chutí Ostrava 2016 • BcA. Radim Kaller / POSLUCHAČ OBORU AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA, FPF / 1. místo v kategorii Hudební videoklip na 3. ročníku filmového festivalu Opavský páv • Marta Berens / STUDENTKA ITF, FPF / Cena Magnum Photography Awards 2016 v sekci zvané Juror‘s Pick za sérii klauzurních prací Suiti • Studenti OPF na Mezinárodním studentském semináři v polském Rzeszowě: Lucie Macháčková 1. místo za příspěvek „Application of OCA Theory on CEE Countries“, Vladislava Coroleac 2. dělené místo za příspěvek „From an Idea to a Market“, Bogdan Holca 3. místo a Cena publika za příspěvek „Verbal and Non-verbal Communication in Business“ • 2017  Jiří Dobrý / STUDENT OBORU MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY, FPF / 1. místo ve videosoutěži pořádané iniciativou Ukliďme Česko • Mgr. Arman Tursunov /POSLUCHAČ OBORU TEORETICKÁ FYZIKA A ASTROFYZIKA, FPF/ 2. místo v soutěži konference Black holes, Neutron Starsand the scructureof space-time, CVO University of Oldenburg  • Petra Krhutová /POSLUCHAČKA OPF KARVINÁ/ cena akceleračního programu podpory podnikání Green Light (Startup Show 2017) za projekt cyklostanu • Robert Zwinger /POSLUCHAČ 2. ROČNÍKU OBORU LÁZEŇSTVÍ A TURISMUS/ 2. místo v souboji šavlí a 3. místo v souboji fleretem na Akademickém mistrovství České republiky v šermu 2017•  Studenti ITF v soutěži o nejlepší fotografickou publikaci ze střední a východní Evropy z let 2015-2016 v Bratislavě:  Mariusz Forecki 3. místo ve stejné kategorii za knihu Czlowiek v ciemnych okularach • Jakub Plaskura /POSLUCHAČ 3. ROČNÍKU OBORU KULTURNÍ DRAMATURGIE SE ZAMĚŘENÍM NA DIVADLO/ cena za divadelní text na festivalu Divadelní Kojetín 2017 • Jakub Jacháček a Jan Binar /POSLUCHAČi 3. ROČNÍKU OBORU KULTURNÍ DRAMATURGIE SE ZAMĚŘENÍM NA DIVADLO/ čestné uznání za herecký výkon na festivalu Divadelní Kojetín 2017 • Tomáš Lecián /POSLUCHAČ OBORU LÁZEŃSTVÍ A TURISMUS, FPF / 2. místo v gastronomické soutěži Olima cup Olomouc a 4. místo v kategorii Culinary Art na IKA - Culinary Olympics 2016 v německém Erfurtu • Pedagogové a studenti ITF v soutěži Czech Press Photo: Jan Sakař 1. místo v kategoriích Umění za soubor Prague Burlesque a v kategorii Portrét za cyklus Tiché portréty, Šimon Pikous 1. místo v kategorii Portrét za snímek Olympijský hrdina, BcA. Martina Houdek 1. místo v kategorii Lifestyle za sérii Sestry Ježkovy, Martin Faltejsek cenu dětí za fotografii Vista, BcA. Vladimíra Židková, Marek Matuštík, MgA. Roman Vondrouš a BcA. Svatopluk Klesnil další dílčí ocenění bez pořadí • 2018  Bc. Vít Kanyza /POSLUCHAČ 1. ROČ. NAV. MAG. STUDIA OBORU AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA/   třetí místo v kategorii Vodní dobrodružné a adrenalinové sporty za snímek Road to Canariasna 15. ročníku Mezinárodního festivalu outdoorových filmů DVA TÝMY STUDENTŮ AVT, MMT a KDD / Ocenění BEST FILM + pět dalších dílčích ocenění na brněnském filmovém festivalu 48 Hour Film Project 2018 • Petr Gavel /POSLUCHAČ 1. ROČ. STUDIA OBORU MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY/ cena Festivalu České a moravské hrady.cz za snímek skupiny MandrageJiří Kadla /POSLUCHAČ 1. ROČNÍKU OBORU ANGLIČTINA PRO ŠKOLSKOU PRAXI/ 1. místo ve skoku o tyči na Českých akademických hrách 2018 Alexandra Olivová /POSLUCHAČKA 1. ROČNÍKU OBORU OBECNÁ MATEMATIKA/ 1. místo v MTB XCO na Českých akademických hrách 2018 Robert Zwinger /POSLUCHAČ 3. ROČNÍKU OBORU LÁZEŇSTVÍ A TURISMUS/ 2. místo v souboji šavlí na Akademickém mistrovství České republiky v šermu 2018 • Studenti Institutu tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě na soutěži polské novinářské fotografie Grand PressPhoto / Krzysztof Gołuch / DOKTORAND / 1. cena v kategorii Každodenní život za soubor Znevíhodnění ve společnostiJadwiga Janowska / STUDENTKA 3. ROČNÍKU / hlavní cena v kategorii Fotoreportáž za soubor Young Poland, Konstancja Nowina Konopka / STUDENTKA 3. ROČNÍKU / 1. místo v kategorii Lidé za snímek Iránská láska, Adam Tuchliňski / STUDENT 5. ROČNÍKU / 1. místo v kategorii Každodenní život za snímek Pankáčů z okolí katovického nádraží, Rafał Klimkiewicz / STUDENT 1. ROČNÍKU / cena v kategorii Kultura a zábava za soubor expresivních černobílých fotografií „eSport“, Pawel Starzec / STUDENT 3. ROČNÍKU / cena v kategorii Dokument za projekt Makeshiff z bývalého internačního tábora Trnopolje v Bosně a Hercegovině Dramkrou - divadelní soubor studentů Slezské univerzity v Opavě na festivalu Divadelní Kojetín 2018: oceněními za drama Detektor lži a doporučení na celostátní divadelní přehlídku Divadelní piknik Volyně. Dále Jakub Plaskura cena festivalu za autorsko - režijní přístup Bc. Michael Richter /STUDENT UHV/ dělené 1. - 3. místo v soutěži Národního zemědělského muzea Věda pro zemi 2018 za bakalářskou práci Lidová strava v lokalitách obcí Staré Hamry a Bílá v Beskydech • Karolina Wojtas /POSLUCHAČKA 3. ROČNÍKU ITF/ 1. cena kat. Portfolio s právem samostatné výstavy za soubor Pociag do wiedzy na festivalu Měsíc fotografie v Bratislavě Mgr. Tomáš Rusek /ČERSTVÝ ABSOLVENT OBORU HISTORICKÉ VĚDY/ prestižní Cena Edvarda Beneše I. stupně za rok 2018 na 23. ročníku této soutěže za diplomovou práci Legionář Jan Čapek v kategorii Historie 20. století BcA. Zuzana Veselá /STUDENT 4. ROČNÍKU ITF / čestné uznání Divadelního ústavu za sérii Fantasma v soutěži Česká divadelní fotografie 20182019 Kristýna Malyszová, Martin Prokop, Jakub Gelnar, Lukáš Piechowicz, Adam Jarosz a Alexandra Jatelová, /studenti 1. ročníku Ústavu ošetřovatelství/ pamětní plaketa Fakulty veřejných politik v Opavě za záchranu lidského životaMichele Boturová /POSLUCHAČKA NAV. MAG. OBORU AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA/ 3. místo na AMČR - Gladiator race v Hradci Králové Alexandra Olivová /POSLUCHAČKA 2. ROČNÍKU OBORU OBECNÁ MATEMATIKA/ 3. místo v MTB na AMČR 2019 • Kristýna Štefcová /STUDENTSKA 1. ROČNÍKU ANGLIČTINA - NĚMČINA/ 2. (ženy) a 3. místo (mixy) na Akademickém mistrovství ČR ve stolním tenise • 2020 MgA. Mariusz Forecki / DOKTORAND ITF, FPF / prestižní cena kniha roku Grand Press Photo za fotografickou knihu Mechanizm v soutěži Pictures of the Year International 2019 a 2. místo v čtenářské soutěži Fotopolis • MgA. Mgr. Ondřej Durczak / DOKTORAND ITF, FPF / nositel titulu Osobnost mladé české fotografie 2019 do 30 let udělené Asociací profesionálních fotografů ČR • BcA. Jana Habalová / POSLUCHAČKA NAV. MAG. OBORU TVŮRČÍ FOTOGRAFIE / 3. místo v kategorii Osobnost mladé české fotografie 2019 do 30 let udělené Asociací profesionálních fotografů ČR


 

Výčet udělených cen a jejich laureátů nemusí být úplný. Ve výše uvedeném seznamu byli uvedeni jen ti studenti a pracovníci Slezské univerzity, o jejich ocenění existují dochované záznamy či písemné zmínky.

Použité zkratky:

SU – Slezská univerzita v Opavě • FPF – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě • OPF – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné • FVP – Fakulta veřejných politik v Opavě • MU – Matematický ústav v Opavě • ITF – Institut tvůrčí fotografie v Opavě