Nový obrázek


Studentská unie Slezské univerzity (SU²)
, dříve známá jako Asociace studentů a přátel Slezské univerzity (ASPSU), funguje již od roku 1993. V říjnu 2018 jsme oslavili své 25. narozeniny, a to Slavnostním galavečerem, který dopadl na výbornou! I přes platná aktuální protiepidemická opatření i v tomto roce pro Vás chystáme plno novinek a akcí, takže nás pozorně sledujte na sociálních sítích. 

Jak jinak, největší naší akcí je oslava studentského života a mládí, Opavský majáles, který se odehrává vždy v květnu. Trvá několik dní a zpravidla je členěn do tematických dnů – divadelní, literární a hudební Open Air festival. Nechybí průvod masek, autorská čtení, divadelní představení, křty, koncerty, dobré jídlo a pití... Zkrátka se snažíme vytvářet prostor pro skvělou zábavu, ale i dobré věci. Přípravy k Opavskému majálesu můžete sledovat na našich webových stránkách.

Nejsme lhostejní k těm, kteří hledají pomoc. A tak už několik let organizujeme ve spolupráci s Charitou Opava Týden dobré vůle, který je určen obyvatelům tzv. chráněného bydlení, kteří, ač s hendikepem, snaží se žít samostatně. Myslíme ale také na naše čtyřnohé kamarády, pro které pravidelně pořádáme v období Vánoc sbírku různých pamlsků a dobrot s názvem Vánoce pejskům.


V roce 2017 jsme pak převzali podporu dívky trpící dětskou mozkovou obrnou, Nátalku Kotasovou. Zorganizovali jsme společně s univerzitou Veřejnou finanční sbírku Společně pro úsměv, aneb pomáháme Natálce, kterou zakončil benefiční koncert. Přijeli nám zahrát Poetika, Mirai a Light&Love, úvodní slovo pronesl rektor Slezské univerzity doc. Pavel Tuleja a ve foyeru Klubu ART  si návštěvníci večera prohlédli snímky fotografa Jindřicha Štreita, jednoho z patronů Natálky.

Další pravidelnou akcí je Univerzitní ples. Do roku 2017 jsem jej pojímali jako studentský, ale v únoru 2018 jsme své síly spojili s univerzitou a vznikl tak společný Ples Slezské univerzity v Opavě. Nechyběli jsme ani při organizování jeho posledního ročníku 7. března 2020 s podtitulem Magický ples Slezské univerzity.

Také v době akademického roku neleníme a chystáme pro studenty řadu zajímavých akcí a aktivit. Jejich termíny najdete na našem přehledu níže.

Pod hlavičkou SU² se pořád něco děje. Jsou to akce, soutěže a večery, kdy se studenti poznávají a baví společně. O nich najdete informace v předstihu na Facebooku SU² a na dalších univerzitních informačních nosičích.


Kontakty:

Bc. Alena Kaňová
e-mail: kanovaalena15@gmail.com
tel.: 739 126 988

......................................................................

Studentská unie Slezské univerzity, z.s.
Bezručovo nám. 1150/13, Opava, 746 01