Studium bez bariér

Naším cílem je vytvořit rovné podmínky pro studium a snížit bariéry v přístupu k vysokoškolskému vzdělání v akreditovaných studijních programech Slezské univerzity  studentům se specifickými potřebami. Uchazeči o studium a studenti Slezské univerzity mají možnost využít služeb speciálního pedagoga. Nabídka speciálně pedagogického poradenství a služeb v rámci Poradenského centra vychází ze zpracované koncepce a metodik.

Nabízíme pomoc při řešení studijních a osobních problémů, poskytování krizové intervence v náročných životních situacích, odborné konzultace a služby studentům se specifickými potřebami.

Cílové skupiny, kterým jsou služby určeny
•    uchazeči o studium
•    studenti
•    zaměstnanci SU

Nabízíme širokou škálu poradenství a služeb uchazečům o studium a studentům:

 • se zrakovým postižením,
 • se sluchovým postižením,
 • s postižením horních a dolních končetin,
 • s kombinovaným postižením,
 • se specifickými poruchami učení,
 • s poruchou autistického spektra,
 • jinými obtížemi (chronická somatická onemocnění, psychické poruchy)

Podpora uchazečů o studium se SP:

 • poskytování informací o možnostech studia na jednotlivých součástech Slezské univerzity v Opavě,
 • individuální konzultace zájemcům o studium na SU včetně možností individuální modifikace podmínek přijímacího řízení,
 • organizace informačních seminářů pro uchazeče o studium.

Podpora studentů se SP:

 • využití zázemí Poradenského centra,
 • administrace individuálních studijních plánů,
 • dle potřeb a zájmů studentů zprostředkování tlumočnických služeb do znakového jazyka,
 • dle potřeb a zájmů studentů zprostředkování asistenčních a zapisovatelských služeb souvisejících se studiem (studijní asistence),
 • digitalizace a adaptace studijních materiálů s možností využití speciálních kompenzačních pomůcek,
 • možnost výpůjčky kompenzačních pomůcek,
 • možnost využívat zázemí a vybavení centra ke studijním účelům (studovna PC)
 • a další služby.

Kompenzační pomůcky bezplatně k dispozici studentům se SP:

 • knižní scaner ScanDIVA PS5000C,
 • braillská tiskárna Index BASIC D-V4,
 • P.I.A.F. - tepelná tiskárna reliéfní grafiky,
 • NOTE VOX - přenosné digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem,
 • digitální čtecí zařízení Galop M257,
 • stolní PC se SW ZoomText a hlasovým výstupem,
 • stolní kamerová lupa Multiview,
 • přenosné kamerové lupy Compact 7 HD, Compact 6 HD, Compact 5 HD, Compact mini,
 • Bierley ColorMouse,
 • kamerová lupa ClearNote SD 0" 18x zoom,
 • Braillský zobrazovač ALVA 640 + odečítač,
 • Braillský zobrazovač EasyLink + odečítač,
 • přenosný osobní systém s indukční smyčkou,
 • klávesnice ZoomText, klávesnice Big Keys,
 • polohovací zařízení Big Track,
 • diktafony Panasonic, Olympus, Philips,
 • speciální SW a další.
Dokumenty
Speciálně pedagogické konzultace a služby je možno využít v pondělí - pátek 09:00 - 16:00 hod. dle individuální

(telefonické nebo e-mailové) domluvy v prostorách Poradenského centra na ulici Olbrichova 625/25,
bezbariérový přístup ze dvora výtahem, 1. poschodí.

Speciální pedagog: Mgr. Radana Petrželová
Telefonický kontakt: +420 608 446 269
E-mailový kontakt: radana.petrzelova@slu.cz

Služby Poradenského centra jsou pro cílové skupiny bezplatné a anonymní.