objekt přístupný

Kontaktní informace

Vstup

 • přístup - Nejvhodnější přístupová trasa vede z ulice Mírová
 • sklon - Chodník před objektem má kombinovaný příčný a podélný sklon 0,1 %.
 • bariérový vstup - Vstup do budovy je bariérový (+1 schod, výška 10 cm, hloubka 41 cm, šířka 170 cm). Převýšení není kompenzováno rampou. Hlavní vstupní dveře objektu jsou dvoukřídlé (hlavní křídlo šířka 80 cm, vedlejší křídlo šířka 80 cm), otevírání mechanické směrem ven. Vedlejší vchod umožňující bezbariérový přístup je k dispozici z Mírové ulice. Označení vedlejšího vstupu chybí.
 • zádveří - Ze zádveří (šířka 260 cm, hloubka 110 cm) vedou do interiéru další dvoukřídlé dveře (šířka 2 x 75 cm), které se otevírají mechanicky směrem ze zádveří.
 • vedlejší vstup - Vedlejší vchod umožňující bezbariérový přístup je k dispozici z ulice Mírová.
 • zvonková signalizace - interkom, výška 120 cm, odsazení od nejbližšího rohu 40 cm
hlavní vstup hlavní vstup
vedlejší vstup vedlejší vstup

Interiér

 • prostor - Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Průchody jsou široké min. 80 cm.
 • interiér - je přístupný celý nebo jeho větší část
interiér interiér

Výtah

 • Lokalizace - Přízemí
 • Výtah spojuje patra 1 ÷ 2 s dojezdy na hlavních podestách. Manipulační prostory nástupních ploch před výtahem jsou dostatečné.
 • Parametry výtahu: Dveře (šířka) klecové 90 cm, šachetní 90 cm, otevírání automatické. Klec šířka 110 cm, hloubka 140 cm. Klec není průchozí. Klec je vybavená madlem na boční stěně i zrcadlem na čelní stěně celoplošně, výška madla max. 85 cm. Sklopné sedátko ANO, funkční ve všech polohách.
 • Ovládače: na nástupních plochách jsou ve výšce max. 110 cm, reliéf tlačítka ploché, vystouplé, Braillovo písmo/číslice ANO. Výška horního ovládače uvnitř klece je max. 100 cm, odsazení od nejbližšího rohu 45 cm, reliéf tlačítka ploché, vystouplé, Braillovo písmo/číslice ANO.
 • Výtah má akustické i fonetické hlášení dojezdu.
výtah 1 výtah 1
výtah 2 výtah 2

WC 1/2

 • samostatné WC - Volně přístupná toaleta (WC I.) se nachází v přízemí.
 • parametry WC - dveře šířka 80 cm, otevírání mechanické směrem z kabiny, madlo na dveřích uvnitř, výška 85 cm, piktogram na dveřích ANO. Rozměry kabiny z pohledu vstupu, šířka 191 cm, hloubka 204 cm, vypínač manuální, umístění uvnitř kabiny vlevo, výška 100 cm.
 • přístup k WC míse - z pohledu vstupu do kabiny zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (80+), volný. Toaleta je u WC mísy vybavená jedním madlem sklopným a jedním pevným, obě s výškou ve vodorovném stavu max. 80 cm. Výška sedu 50 cm, splachování mechanické vzadu, výška splachování max. 105 cm.
 • vybavení WC - umyvadlo, výška max. 85 cm, podjezd pod umyvadlem (20 cm) dostatečný, baterie páková, výška max. 95 cm, zrcadlo pevné, výška spodní hrany od podlahy 105 cm. Madlo u umyvadla vodorovné, výška max. 80 cm.
 • Toaleta je vybavená SOS signalizaci. Je napojená na bezpečnostní systém celé budovy. Signál je hlasitý, slyšitelný i na chodbách budovy, nejbližší zaměstnanec je na vrátnici, do 50 m od WC.

WC 2/2

 • samostatné WC - Volně přístupná toaleta (WC I.) se nachází v přízemí.
 • parametry WC - dveře šířka 80 cm, otevírání mechanické směrem z kabiny, madlo na dveřích uvnitř, výška 85 cm, piktogram na dveřích ANO. Rozměry kabiny z pohledu vstupu, šířka 196 cm, hloubka 205 cm, vypínač manuální, umístění uvnitř kabiny vpravo, výška 100 cm.
 • přístup k WC míse - z pohledu vstupu do kabiny zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (80+), volný. Toaleta je u WC mísy vybavená jedním madlem sklopným a jedním pevným, obě s výškou ve vodorovném stavu max. 80 cm. Výška sedu 50 cm, splachování mechanické vzadu, výška splachování max. 105 cm.
 • vybavení WC - umyvadlo, výška max. 85 cm, podjezd pod umyvadlem (20 cm) dostatečný, baterie páková, výška max. 95 cm, zrcadlo pevné, výška spodní hrany od podlahy 105 cm. Madlo u umyvadla vodorovné, výška max. 80 cm.
 • Toaleta je vybavená SOS signalizaci. Je napojená na bezpečnostní systém celé budovy. Signál je hlasitý, slyšitelný i na chodbách budovy, nejbližší zaměstnanec je na vrátnici, do 50 m od WC.
WC 1 WC 1
WC 2 WC 2
WC 3 WC 3
WC 4 WC 4

Parkování

U objektu jsou 2 vyhrazené parkovací stání, v blízkosti vedlejšího vstupu (dvůr).
Parkování Parkování