objekt stíženě přístupný

Kontaktní informace

Vstup

 • přístup - Nejvhodnější přístupová trasa vede z ulice Hradecká.
 • sklon - Chodník před objektem má podélný sklon 3,9 % a příčný sklon 4,6 %! Povrch chodníku tvoří zámková dlažba
 • přímá rampa - Před vstupem je k dispozici přímá rampa, sklon 10,3 %, šířka 92 cm (měřeno mezi zábranami), délka 910 cm, povrch drsný (zámková dlažba) a oboustranné zábradlí (výška 110 cm). Manipulační prostor nad rampou je dostatečný.
 • jednokřídlé dveře - Vstupní dveře objektu jsou jednokřídlé (šířka 100 cm) a otevírají se mechanicky směrem ven. Vstup je možný pouze přes čip! Snímač pro čip (výška 84 cm, odsazení od rohu 10 cm) je umístěna vpravo u dveří.
 • zádveří - Ze zádveří (šířka 123 cm, hloubka 440 cm) vedou do interiéru další jednokřídlé (šířka 90 cm), které se otevírají mechanicky směrem ze zádveří.
 • zvonková signalizace - NE
hlavní vstup hlavní vstup
hlavní vstup - rampa hlavní vstup - rampa

Poznámky z terénu

Při mapování jsme se také hodně zaměřili na přístupovou komunikaci před a za vstupní bránou z ulice Hradecká. Naše konečné posouzení je, že přístup je vhodný pouze pro opravdu zdatného uživatele mechanického vozíku, uživatel elektrického vozíku sklony s velkou šikovnosti zvládne, ale v každém případě doporučujeme mít u sebe či v blízkosti nějaký zdatný doprovod.

Ostatně posuďte sami.

 • Přístup k bráně univerzity je značně komplikovaný, nikde není vhodný nájezd na chodník.
 • V zaoblení přístupového chodníku z Hradecké ulice směrem k bráně Univerzity jsme naměřili sklony podélný 12,2 % a příčný 10,1 % (zapsána nejvyšší naměřená hodnota).
 • Přímý úsek přístupu k bráně jsme naměřili sklony podélný 11,9 % při délce úseku více jak 5 m a příčný 1,9 %.
 • V závěru upozorňujeme na nebezpečné místo nejen pro studenty na invalidním vozíku, ale také s jiným omezením chůze na příliš velký příčný sklon chodníku v zaoblení, kde může dojít například k vytočení předních koleček invalidního vozíku a sjetí z chodníku.
terén 1 terén 1
terén 2 terén 2

Interiér

 • pult - Pulty ve společné kuchyňce jsou ve výšce max.85 cm.
 • prostor - Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Průchody jsou široké min. 80 cm. Chodby bez převýšení.
 • interiér - je přístupný celý nebo jeho větší část. Mapovali jsme pouze přístupy pro uživatelé invalidních vozíků.
interiér interiér

Upravené WC

 • lokalizace - v části pro ubytované studenty na invalidním vozíku.
 • samostatné WC - Uzamčená toaleta (WC I.). Klíč mají pouze ubytování studenti na invalidním vozíku.
 • parametry WC - dveře šířka 90 cm, otevírání mechanické směrem z kabiny, madlo na dveřích uvnitř, výška 80 cm, piktogram na dveřích ANO. Rozměry kabiny z pohledu vstupu, šířka 200 cm, hloubka 230 cm, vypínač manuální, umístění uvnitř kabiny vpravo, výška 110 cm.
 • přístup k WC míse - z pohledu vstupu do kabiny zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (80+), volný, prostor pro vozík slouží současně jako sprchový kout. Toaleta je u WC mísy vybavená jedním madlem sklopným a jedním pevným, obě s výškou ve vodorovném stavu max. 80 cm. Výška sedu 47 cm, splachování mechanické vzadu, výška splachování max. 110 cm.
 • vybavení WC - umyvadlo, výška max. 80 cm, podjezd pod umyvadlem (20 cm) dostatečný, baterie páková, výška max. 85 cm, zrcadlo náklonné, výška spodní hrany od podlahy 120 cm.
 • Uzamčené WC - Toaleta se uzamyká, klíč je k dispozici u studentu na invalidním vozíku .
WC 1 WC 1
WC 2 WC 2

Parkování

V objektu jsou 2 vyhrazená parkovací stání.
Parkování Parkování