objekt přístupný

Kontaktní informace

Vstup

 • přístup - Nejvhodnější přístupová trasa vede z ulice Hradecká
 • sklon - Chodník před objektem má příčný sklon 0,9 % a podélný sklon 0,1 %
 • přímá rampa - Před vstupem je schodiště (+ 3 schodů). K jeho překonání je na levé straně k dispozici přímá rampa, která je opatřena zámkovou dlažbou a oboustranným madlem (výška 95 cm), sklon 12 %, šířka 113 cm, délka 397 cm. Manipulační prostor nad rampou je dostatečný.
 • jednokřídlé dveře - Vstupní dveře objektu jsou jednokřídlé (šířka 100 cm) a otevírají se mechanicky směrem ven.
 • zvonková signalizace - NE
hlavní vstup hlavní vstup
vedlejší vstup - rampa vedlejší vstup - rampa

Interiér

 • pult - Pulty pro občerstvení jsou ve výšce max. 120 cm.
 • prostor - Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Průchody jsou široké min. 80 cm.
 • výškový rozdíl - Část interiéru je vyvýšena, úrovňový rozdíl je řešen vyrovnávací rampou (1. úsek: sklon 6,8 %, šířka 140 cm, délka 900 cm; 2. a 3. úsek: sklon 6,8 %, šířka 180 cm, délka 600 cm) s drsným povrchem a podestou mezi 2. a 3. úsekem (šířka 175 cm, délka 295 cm).
 • Interiér - je přístupný celý nebo jeho větší část.
interiér 1 interiér 1
interiér 2 interiér 2

Upravené WC

 • samostatné WC - Volně přístupná toaleta (WC I.) se nachází v přízemí budovy "E"
 • parametry WC - dveře šířka 90 cm, otevírání mechanické směrem z kabiny, madlo na dveřích vně i uvnitř, výška obou madel 76 cm, piktogram na dveřích ANO. Rozměry kabiny z pohledu vstupu, šířka 157 cm, hloubka 273 cm, vypínač manuální, umístění uvnitř kabiny vpravo, výška 125 cm.
 • přístup k WC míse - z pohledu vstupu do kabiny zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (80+), volný. Toaleta je u WC mísy vybavená jedním madlem sklopným a jedním pevným, obě s výškou ve vodorovném stavu max. 75 cm. Výška sedu 40 cm, splachování mechanické vzadu, výška splachování max. 75 cm.
 • vybavení WC - umyvadlo, výška max. 85 cm, podjezd pod umyvadlem (20 cm) dostatečný, baterie kohoutek, výška max. 110 cm.
WC 1 WC 1
WC 2 WC 2

Parkování

V objektu jsou 2 vyhrazená parkovací stání.
Parkování Parkování