Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Podrobnosti budou zveřejněny na webové stránce fakulty 

25. ledna 2022 (online)

5. března 2022 (prezenčně)

Fakulta veřejných politik v Opavě

Podrobnosti budou zveřejněny na webové stránce fakulty

2. února 2022

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Podrobnosti budou zveřejněny na webové stránce fakulty

25. ledna 2022


Matematický ústav v Opavě

Podrobnosti budou zveřejněny na webové stránce ústavu

15. prosince 2021

Fyzikální ústav v Opavě

Podrobnosti budou zveřejněny na webové stránce ústavu

15. prosince 2021