Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Podrobnosti budou zveřejněny na webové stránce fakulty 

9. února 2023 – online

11. března 2023 – prezenčně

Fakulta veřejných politik v Opavě

Podrobnosti budou zveřejněny na webové stránce fakulty

 14. února 2023 – prezenčně i online

 18. února 2023 – prezenčně

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Podrobnosti budou zveřejněny na webové stránce fakulty

26. ledna 2023 – prezenčně i online

Matematický ústav v Opavě

Podrobnosti budou zveřejněny na webové stránce ústavu

 prosinec 2022 – bližší informace 

 na webu ústavu

Fyzikální ústav v Opavě

Podrobnosti budou zveřejněny na webové stránce ústavu

14. 12. 2022 – prezenčně (dle situace případně online)

25. 1. 2023 – prezenčně (dle situace případně online)

5. 4. 2023 – prezenčně (dle situace případně online)