Program Erasmus+

Visegrad Fund

CEEPUS – projekty sítí

Norské fondy a fondy EHP


V případě, že v rámci vyhlášení výzvy nebyl stanoven rektorátní termín pro doručení návrhu projektu na oddělení pro vědu a zahraniční styky, považuje se za něj 7. den před ukončením soutěžní lhůty. Součástí návrhu projektu je vždy i vyplněný formulář "Žádost o podpis projektové žádosti" podepsané vedoucím a tejemníkem součásti.

Žádost o podpis projektové žádosti