Zájemci o účast na mobilitě se mohou přihlásit do výběrového řízení prostřednictvím Mobilitního systému SU (studenti OPF), kde jsou uveřejněna všechna aktuálně otevřená výběrová řízení. U fakultního resp. ústavního koordinátora získají také podrobné informace o možnostech studia a partnerských institucích.
Studenti, kteří byli vybráni k účastnit programu Erasmus+ postupují dle instrukcí fakultních koordinátorek a harmonogramu a informací přijímající univerzity.

PŘED MOBILITOU vyplní

  • Learning Agreement (část „BeforeMobility“) – vyplňuje se prostřednictvím Mobilitního systému SU. Obsahuje seznam předmětů, které bude student na zahraniční univerzitě studovat (tabulka A) a seznam předmětů, které tím budou splněny na SU (tabulka B). Prostřednictvím Mobilitního systému SU jej elektronicky schválí a odešle k dalšímu posouzení fakultnímu/ústavnímu koordinátorovi a následně koordinátorovi zahraniční univerzity.
  • Účastnickou smlouvu – e podkladem pro vyplacení grantu a obsahuje práva a povinnosti účastníka mobility Erasmus+. Účastnickou smlouvu student generuje v Mobilitním systému SU. Informace o výši grantu jsou k dispozici zde.
  • OLS jazykové hodnocení – před výjezdem je potřeba vyplnit hodnocení jazykových dovedností v databázi On-line Linguistic Support. Více o OLS zde.

BĚHEM MOBILITY mohou

  • Provést změnu ve svém Learning Agreement – ve svém on-line Learning Agreement vyplní část Changes to Learning Agreement a předají ji ke schválení.
  • Požádat o prodloužení mobility – nejlépe 1 měsíc před původně plánovaným koncem mobility zašle prostřednictvím Mobilitního systému žádost o prodloužení.

PO SKONČENÍ MOBILITY dodají

  • Confirmationof study period – vystavuje zahraniční univerzita – nutno dodat v originále na zahraniční oddělení příslušné součásti SU a sken nahrát do Mobilitního systému SU nejpozději 15 dní po návratu ze zahraničí. Student má povinnost dodržet délku studijního pobytu, uvedenou v účastnické smlouvě. V případě předčasného návratu (pobyt bude kratší o více než 5 dnů) je student v souladu s pravidly programu Erasmus+ povinen vrátit část stipendia připadající na dny, o které byl pobyt zkrácen.
  • Transcript of records – vystavuje zahraniční univerzita – nutno nahrát do Mobilitního systému SU a originál případně před na zahraniční oddělení příslušné součásti SU.
  • Závěrečná zpráva – vyplňuje student on-line prostřednictví EU Survey.Výzvu k vyplnění zprávy obdrží na svůj e-mail.