Dne 1. září 2016 nabyl účinnosti zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o vysokých školách, zavádějící povinnost žadatele uhradit poplatek ve výši 3000 Kč. / When applying for the Recognition of foreign higher education and qualification under section 89 of the Act No. 111/1998 Coll., on universities and the wording and the addition of other laws (law on higher education), as amended, the applicant is required to pay a fee for the work associated with the proceedings on the application for the recognition of foreign higher education and qualification in the amount of 3,000 CZK.


Úhrada poplatku na Slezské univerzitě v Opavě /  Payment of the fee at the Silesian University in Opava:


Poplatek se platí při podání žádosti, a to výhradně kartou - prosím pokračujte na stránky Obchodního centra./The fee must be paid simultaneously with the submission of the relevant application, exclusively by card - please continue to the site Shopping Center.