Program Erasmus+ také aktivně přispívá k nové evropské strategií růstu Zelená dohoda pro Evropu. Vzhledem k tomu, že jádrem programu Erasmus+ je mobilita, usiluje program o podporu uhlíkové neutrality prostřednictvím podpory udržitelných druhů dopravy a odpovědnějšího chování.

Od akademického roku 2021/2022 mohou studenti, kteří se účastní dlouhodobé mobility získat ke svému Erasmus grantu dodatečnou částku ve výši 50€ v případě, kdy pro cestu tam i zpět do vzdálenosti delší než 100 km využijí namísto letadla vlak, autobus nebo sdílené osobní auto (využije jej 2 a více účastníků).

Nárok na zvýšenou finanční podporu vzniká také studentům, kteří cestují na krátkodobou mobilitu a zaměstnancům, v případě, že je jim v souladu pravidly programu přiznán grant na cestové.

Více informací o možnostech, podmínkách a formách podpory zeleného cestování Vám poskytnou fakultní nebo institucionální koordinátoři.