Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Na Rybníčku 626/1

746 01 Opava

Ing. Petra Daníšková

referentka pro zahraniční styky, institucionální koordinátorka programu Erasmus+

petra.daniskova@slu.cz, +420 553 684 652, erasmus@slu.cz

Kontakty na fakultách:

Fakulta veřejných politik
Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Obchodně podnikatelská fakulta
Matematický ústav
Fyzikální ústav