Mgr. Jana Bortlíková

Email: jana.bortlikova@fvp.slu.cz

Pracoviště

01

Úsek proděkana pro vědu,praxi a inform.

Referent

Fakulta veřejných politik v Opavě

Správa fakulty FVP

Úsek proděkana pro vědu,praxi a inform.

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 142