doc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D.

prorektorka pro studijní a sociální záležitosti

doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.

prorektor pro řízení projektů

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

prorektor pro vědu a zahraniční styky

doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.

prorektor pro strategii a komunikaci

Nový obrázek

Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D.

předsedkyně akademického senátu