rektor

+420 596 398 437
+420 553 684 620

prorektor pro vědu a zahraniční styky

+420 596 398 213
+420 553 684 668

prorektor pro strategii a komunikaci

+420 596 398 348
+420 553 684 131
+420 553 684 623

prorektorka pro studijní a sociální záležitosti

prorektor pro řízení projektů

předsedkyně akademického senátu