rektor

+420 553 684 623
+420 596 398 437

pověřený funkcí prorektora pro vědu a zahraniční styky

+420 596 398 213
+420 553 684 668

pověřený funkcí prorektora pro strategii a komunikaci

+420 553 684 620
+420 596 398 348
+420 553 684 131

pověřená funkcí prorektorky pro studijní a sociální záležitosti

pověřený funkcí prorektora pro řízení projektů