rektor

+420 553 684 620
+420 596 398 348

prorektor pro vědu a zahraniční styky

prorektor pro strategii a komunikaci

+420 553 684 623
+420 596 398 437

prorektorka pro studijní a sociální záležitosti

+420 596 398 624
+420 553 684 840

prorektor pro řízení projektů

předseda Akademického senátu