Telefonní kontakty

01

+420 553 684 374

Místnost

Mgr. Kamil Matula, Ph.D.

Email: kamil.matula@fpf.slu.cz

Pracoviště

01

Ústav informatiky

odborný asistent

Filozoficko-přírodověd.fakulta

Ústav informatiky