Slezská univerzita v současné době nabízí studium na pěti součástech: Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě, Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné, Fakultě veřejných politik v Opavě, Matematickém ústavu v Opavě a Fyzikálním ústavu v Opavě.


Přestože Slezská univerzita patří se svými 6 500 studenty patří mezi menší české vysoké školy, nabízí téměř sto studijních programů a oborů v českém i anglickém jazyce všech forem a typů, od bakalářských, přes navazující magisterské až po doktorské.


Slezská univerzita v Opavě je členem European University Association, udržuje kontakty s řadou zahraničních univerzit a intenzivně spolupracuje s nejbližšími vysokými školami zejména v polském Slezsku. V hodnocení výzkumných organizací podle Metodiky 2017+ v segmentu vysokých škol je držitelem druhé nejlepší známku (B´) s označením „velmi dobrá (very good)“. Tu získala od Rady pro výzkum, vývoj a inovace, která je odborným a poradním orgánem vlády České republiky.


Menší univerzita = více možností pro tebe!Přehled termínů přijímacích řízení na Slezské univerzitě pro akademický rok 2023/2024

(Termíny odevzdání přihlášek a úhrad poplatků za přijímací řízení)

Součást SU (fakulta, ústav)Bc.NMgr.Ph.D.

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

do 30. 4. 2023
do 31. 3. 2023 (Tvůrčí fotografie)
do 30. 4. 202331. 5. 2023

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

do 31. 3. 2023
do 30. 4. 2023 (Inovativní podnikání)

do 31. 3. 2023do 15. 8. 2023

Fakulta veřejných politik v Opavě 

do 31. 3. 2023 31. 3. 2023


Matematický ústav v Opavědo 31. 3. 2023do 31. 3. 2023

do 31. 5. 2023

Fyzikální ústav v Opavědo 30. 4. 2023do 30. 4. 2023