Slezská univerzita v současné době nabízí studium na pěti součástech: Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě, Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné, Fakultě veřejných politik v Opavě, Matematickém ústavu v Opavě a Fyzikálním ústavu v Opavě.


Přestože Slezská univerzita patří se svými 6 500 studenty patří mezi menší české vysoké školy, nabízí téměř sto studijních programů a oborů v českém i anglickém jazyce všech forem a typů, od bakalářských, přes navazující magisterské až po doktorské.


Slezská univerzita v Opavě je členem European University Association, udržuje kontakty s řadou zahraničních univerzit a intenzivně spolupracuje s nejbližšími vysokými školami zejména v polském Slezsku. V hodnocení výzkumných organizací podle Metodiky 2017+ v segmentu vysokých škol je držitelem druhé nejlepší známku (B´) s označením „velmi dobrá (very good)“. Tu získala od Rady pro výzkum, vývoj a inovace, která je odborným a poradním orgánem vlády České republiky.


Menší univerzita = více možností pro tebe!Přehled termínů přijímacích řízení na Slezské univerzitě pro akademický rok 2023/2024

(Termíny odevzdání přihlášek a úhrad poplatků za přijímací řízení)

Součást SU (fakulta, ústav)Bc.NMgr.Ph.D.

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

3. kolo do 15. 8. 2023 pro vybrané studijní programy

2. kolo od 1. 5. 2023 do 1. 7. 2023

1. kolo
do 30. 4. 2023
do 31. 3. 2023 (Tvůrčí fotografie)

3. kolo do 15. 8. 2023 pro vybrané studijní programy

2. kolo do 1. 7. 2023

1. kolo
do 30. 4. 2023

31. 5. 2023

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

2. kolo do 30. 6. 2023 studijního programu Manažerská informatika
2. kolo do 13. 8. 2023 studijního programu Inovativní podnikání

1. kolo
do 31. 3. 2023
do 7. 5. 2023 (Inovativní podnikání)

2. kolo do 30. 6. 2023

1. kolo
do 31. 3. 2023

do 15. 8. 2023

Fakulta veřejných politik v Opavě 

do 12. 8. 2023 studijní programy Dentální hygiena (1. kolo) a Edukační péče o seniory (2. kolo)

1. kolo
do 31. 3. 2023 

31. 3. 2023


Matematický ústav v Opavě

2. kolo od 1. 4. 2023 do 31. 8. 2023

1. kolo
do 31. 3. 2023

2. kolo od 1. 4. 2023 do 31. 8. 2023

1. kolo
do 31. 3. 2023

do 15. 8. 2023

Fyzikální ústav v Opavě

2. kolo od 1. 6. 2023 do 31. 8. 2023

1. kolo
do 30. 4. 2023

2. kolo od 1. 6. 2023 do 31. 8. 2023 

1. kolo
do 30. 4. 2023

do 31. 5. 2023