Slezská univerzita v současné době nabízí studium na pěti součástech: Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě, Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné, Fakultě veřejných politik v Opavě, Matematickém ústavu v Opavě a Fyzikálním ústavu v Opavě.


Přestože Slezská univerzita patří se svými 6 500 studenty patří mezi menší české vysoké školy, nabízí téměř sto studijních programů a oborů v českém i anglickém jazyce všech forem a typů, od bakalářských, přes navazující magisterské až po doktorské.


Slezská univerzita v Opavě je členem European University Association, udržuje kontakty s řadou zahraničních univerzit a intenzivně spolupracuje s nejbližšími vysokými školami zejména v polském Slezsku. V hodnocení výzkumných organizací podle Metodiky 2017+ v segmentu vysokých škol je držitelem druhé nejlepší známku (B´) s označením „velmi dobrá (very good)“. Tu získala od Rady pro výzkum, vývoj a inovace, která je odborným a poradním orgánem vlády České republiky.


Menší univerzita = více možností pro tebe!Přehled termínů přijímacích řízení na Slezské univerzitě pro akademický rok 2024/2025

(Termíny odevzdání přihlášek a úhrad poplatků za přijímací řízení)

Součást SU (fakulta, ústav)Bc.NMgr.Ph.D.

Filozoficko-přírodovědecká fakulta
v Opavě

1. kolo
1. 12. 2023 - 31. 3. 2024

1. kolo
1. 12. 2023 - 31. 3. 2024
***

Tvůrčí fotografie
1. 12. 2023 - 31. 7. 2024

1. kolo
1. 2. 2024 - 31. 5. 2024

Obchodně podnikatelská fakulta
v Karviné

1. kolo
1. 11. 2023 - 31. 3. 2024
***

Inovativní podnikání
1. 11. 2023 - 30. 4. 2024
***

Bachelor's degree program
accredited in English

1. 10. 2023 - 31. 8. 2024

1. kolo
1. 11. 2023 - 31. 3. 2024
***

Master's degree program
accredited in English

18. 10. 2023 - 31. 8. 2024


1. kolo
1. 11. 2023 - 15. 8. 2024
***

Doctoral degree program
accredited in English

1. 11. 2023 - 31. 8. 2024

Fakulta veřejných politik v Opavě 

1. kolo
1. 12. 2023 - 31. 3. 2024

1. kolo
1. 12. 2023 - 31. 3. 2024

-
Matematický ústav v Opavě1. kolo
1. 12. 2023 - 31. 3. 2024

1. kolo
1. 12. 2023 - 31. 3. 2024

1. kolo
1. 12. 2023 - 31. 5. 2024

Fyzikální ústav v Opavě

1. kolo
1. 12. 2023 - 30. 4. 2024
***

2. kolo
1. 5. 2024 - 31. 8. 2024

1. kolo
1. 12. 2023 - 30. 4. 2024
***

2. kolo
1. 5. 2024 - 31. 8. 2024

1. kolo
1. 12. 2023 - 31. 1. 2024
***

2. kolo
1. 3. 2024 - 30. 4. 2024