Nově akreditovaný bakalářský studijní program Finance a účetnictví pro akademický rok 2019/2020

V termínu od 28. března do 14. května 2019 lze podávat v rámci I. kola přijímacího řízení přihlášky do nově akreditovaného profesně zaměřeného bakalářského studijního programu Finance a účetnictví. 
Podrobnější informace k přijímacímu řízení

Nově akreditovaný navazující magisterský studijní program Manažerská informatika pro akademický rok 2019/2020

V termínu do 14. května 2019 lze podávat v rámci I. kola přijímacího řízení přihlášky do nově akreditovaného navazujícího magisterského studijního programu Manažerská informatika.
Podrobnější informace k přijímacímu řízení