Proděkan pro studijní a sociální záležitosti

Členové

Bc.  Ingrid Jurčíková
Vedoucí oddělení
+420 596 398 254
Kateřina Golasowská
Studijní referent
+420 596 398 257
Fanula Kochanová
Studijní referent
+420 596 398 302
Kateřina Piwková
Studijní referent
+420 596 398 382
Mgr.  Rastislav Steranka
Studijní referent
+420 596 398 250
Zuzana Veselá
Studijní referent
+420 596 398 641
Mgr.  Dagmar Sohrová
Koordinátor CŽV
+420 596 398 438

Kontakty

SU OPF Karviná
Univerzitní náměstí 1934/3
733 40 Karviná
+420 596 398 254
Bc. Ingrid Jurčíková