Vyjíždíme do zahraničí

Studentům a pedagogům fakulta každoročně nabízí možnosti studia či praxe na zahraniční partnerské instituci. Pobyty bývají financovány z prostředků projektů podaných fakultou. Každý student obdrží stipendium na celou dobu pobytu, které zpravidla pokrývá dopravu a základní životní náklady. Doba studia může být 3 měsíce nebo 1 až 2 semestry dle typu zahraniční školy a volby studenta. Student musí dosáhnout max. 15 ECTS za 1 semestr (trimestr). Získané kredity bývají započítávány do celkového studia. Praxe studentů bývá zajištěna dle požadavků studenta a jeho studijního zaměření a může být dohodnuta na dobu 2 měsíců až 1 semestru. Kredity získané praxí mohou být rovněž započítány, jsou-li součástí studijního plánu studenta.
Výběrová řízení na zahraniční pobyty jsou vyhlašována zpravidla na začátku zimního a letního semestru, ojediněle v průběhu akademického roku. O možnostech studia či praxe se studenti dozvědí na informačních schůzkách před výběrovým řízením, informace také získají na stránkách oddělení zahraničních styků anebo u referentek tohoto oddělení.

Oddělení zahraničních styků

Na fakultu také každoročně přijíždí řada zahraničních studentů. Zapojit se do fakultního života jim pomáhá nejen oddělení zahraničních styků, ale také studentská organizace Erasmus Club. Připravují pro ně zajímavé výlety po okolí a exkurze do firem (např pivovar v Nošovicích nebo automobilka Hyundai). Velké oblibě se těší pravidelná tzv. neformální setkání u příležitosti vánočních nebo velikonočních svátků. Jejich cílem je seznámit zahraniční studenty s našimi tradicemi a zvyky, a to formou připravených prezentací a písní, ale také se naopak dozvědět o tradicích jejich zemí. V zimním semestru se tak studenti dozvídají o tradicích spojených s Vánoci a v letním semestru pak obdivují zvyky Velikonoc, hlavně velikonoční pomlázku.


Zahraničí
Zahraniční pobyt ti rozšíří obzory, zdokonalíš se v cizím jazyce, získáš spoustu přátel a kontaktů v zahraničí a hlavně najdeš lepší uplatnění na trhu práce!
Nový obrázek

Přečti si příběhy z cest

Nový obrázek