Akademický senát je samosprávným orgánem fakulty. Senát rozhoduje o všech podstatných fakultních záležitostech. Mezi jeho hlavní pravomoci patří právo navrhovat jmenování a odvolávat děkana, schvalovat vnitřní předpisy fakulty a rozdělení finančních prostředků fakulty.

Náš fakultní senát má celkem 11 členů a skládá se z komory akademických pracovníků (7 členů volených z řad pedagogů) a studentské komory (4 členové z řad studentů). V jeho čele stojí předseda, kterého v případě potřeby zastupuje místopředseda. Organizační a administrativní záležitosti spojené s činností senátu zajišťuje jeho tajemník. V senátu působí 3 komise (Komise pro legislativní a organizační záležitosti, Komise pro hospodářské záležitosti a Komise pro studijní a sociální záležitosti).

Senátoři jsou voleni jednou za tři roky tajným hlasováním ve volbách členy akademické obce, což jsou akademičtí pracovníci (pedagogové) a studenti. Pedagogové volí své zástupce z řad pedagogů, studenti volí své zástupce z řad studentů.

Pokud máte nějaké připomínky k fungování fakulty, neváhejte a obraťte se na své zvolené zástupce (kontakt na jednotlivé senátory naleznete v sekci Složení AS SU OPF). Budeme rádi za všechny Vaše připomínky a náměty.

Pokud se chcete dozvědět více o práci senátu, přijďte se podívat na jeho zasedání. Všechna zasedání Akademického senátu SU OPF jsou veřejně přístupná!

Aktuality

Pozvánka na zasedání AS SU OPF dne 24. 05. 2023 Ilustrační obrázek: Pozvánka na zasedání AS SU OPF dne 24. 05. 2023
 2
18.05
Pozvánka na zasedání AS SU OPF dne 24. 05. 2023
Pozvánka na zasedání AS SU OPF dne 26. 04. 2023 Ilustrační obrázek: Pozvánka na zasedání AS SU OPF dne 26. 04. 2023
 35
19.04
Pozvánka na zasedání AS SU OPF dne 26. 04. 2023
Pozvánka na zasedání AS SU OPF dne 22. 2. 2023 Ilustrační obrázek: Pozvánka na zasedání AS SU OPF dne 22. 2. 2023
 47
15.02
Pozvánka na zasedání AS SU OPF dne 22. 2. 2023
Všechny aktuality