Akademický senát je samosprávným orgánem fakulty. Senát rozhoduje o všech podstatných fakultních záležitostech. Mezi jeho hlavní pravomoci patří právo navrhovat jmenování a odvolávat děkana, schvalovat vnitřní předpisy fakulty a rozdělení finančních prostředků fakulty.

Náš fakultní senát má celkem 11 členů a skládá se z komory akademických pracovníků (7 členů volených z řad pedagogů) a studentské komory (4 členové z řad studentů). V jeho čele stojí předseda, kterého v případě potřeby zastupuje místopředseda. Organizační a administrativní záležitosti spojené s činností senátu zajišťuje jeho tajemník. V senátu působí 3 komise (Komise pro legislativní a organizační záležitosti, Komise pro hospodářské záležitosti a Komise pro studijní a sociální záležitosti).

Senátoři jsou voleni jednou za tři roky tajným hlasováním ve volbách členy akademické obce, což jsou akademičtí pracovníci (pedagogové) a studenti. Pedagogové volí své zástupce z řad pedagogů, studenti volí své zástupce z řad studentů.

Pokud máte nějaké připomínky k fungování fakulty, neváhejte a obraťte se na své zvolené zástupce (kontakt na jednotlivé senátory naleznete v sekci Složení AS SU OPF). Budeme rádi za všechny Vaše připomínky a náměty.

Pokud se chcete dozvědět více o práci senátu, přijďte se podívat na jeho zasedání. Všechna zasedání Akademického senátu SU OPF jsou veřejně přístupná!

Aktuality

VÝSLEDKY voleb do AS SU OPF a doplňovacích voleb do AS SU za OPF Ilustrační obrázek: VÝSLEDKY voleb do AS SU OPF a doplňovacích voleb do AS SU za OPF
 8098
24. 11.
VÝSLEDKY voleb do AS SU OPF a doplňovacích voleb do AS SU za OPF
Pozvánka na zasedání AS SU OPF dne 29. 11. 2023 Ilustrační obrázek: Pozvánka na zasedání AS SU OPF dne 29. 11. 2023
 3
29. 11.
Pozvánka na zasedání AS SU OPF dne 29. 11. 2023
Pozvánka na zasedání AS SU OPF dne 25. 10. 2023 Ilustrační obrázek: Pozvánka na zasedání AS SU OPF dne 25. 10. 2023
 17
20. 10.
Pozvánka na zasedání AS SU OPF dne 25. 10. 2023
Všechny aktuality