Hodnocení tvůrčí činnosti

Na SU OPF probíhá evaluace tvůrčí činnosti jednotlivých kateder. První evaluace se uskuteční v letech 2020 - 2022. Evaluace se týká koncepce tvůrčí činnosti katedry, výstupy tvůrčí činnosti katedry a tvůrčí činnost pracovníků katedry. Evaluace je provedena tříčlennou komisí složenou z mezinárodně uznávaných odborníků z vysokých škol či vědeckých institucí v Česku i zahraničí. Hodnocení tvůrčí činnosti se opírá zejména o Výroční zprávy univerzity a fakulty, sebehodnotící zprávu katedry, přehledy výsledků tvůrčí činnosti, údaje o uskutečňovaných studijních programech a oborech, mezinárodní spolupráce či zapojení pracovníků do výzkumných projektů.

Katedra podnikové ekonomiky a managementu

Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit

Katedra ekonomie a veřejné správy