Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezské univerzity v Opavě získala v roce 2015 na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR oprávnění konat habilitační řízení v oboru Podniková ekonomika a management. V roce 2022 Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství udělila akreditaci habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Ekonomika a management pro uskutečňování Obchodně podnikatelskou fakultou v Karviné Slezské univerzity v Opavě.