Jméno uchazeče:
doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.
Termín zahájení:
28. 4. 2023
Komise ke jmenování profesorem byla schválena Vědeckou radou SU OPF dne 22. června 2023 ve složení:
Předseda:
prof. Ing. Jana Hančlová, CSc. - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta
Členové:

prof. Ing. Jitka Komárková, Ph.D. - Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. - Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská

doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D. - Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

prof. Ing. David Tuček, Ph.D. - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky

Zpráva komise ke jmenování profesorem
Datum konání VR SU OPF:Jméno uchazeče:
doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.
Termín zahájení:
10. 2. 2023
Komise ke jmenování profesorem byla schválena Vědeckou radou SU OPF dne 23. února 2023 ve složení:
Předseda:
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. - Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta
Členové:

prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc. - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta

prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. - ŠKODA AUTO Vysoká škola o.p.s.

prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. - Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

prof. PhDr. František Varadzin, CSc. - Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Zpráva komise ke jmenování profesorem
Datum konání VR SU OPF:

22. 6. 2023

Vědecká rada SU OPF doporučila děkanovi, aby návrh na jmenování doc. Mgr. Ing. Michala Tvrdoně, Ph.D. profesorem v oboru Ekonomika a management postoupil rektorovi SU k dalšímu řízení.