Univerzita třetího věku (U3V) je dobrovolné zájmové studium uskutečňované v souladu s ideou celoživotního vzdělávání. Je určeno převážně seniorům, kteří mají nárok na starobní důchod, ale přihlásit se mohou i zájemci, kteří dosáhli věku 50 let.

Posluchači U3V nejsou studenty ve smyslu zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách.

Univerzita třetího věku (U3V) na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné má dlouholetou tradici (začátek se datuje od roku 1995) a její další úspěšný rozvoj je jednou z priorit současného vedení fakulty. Za dobu její existence tisíce posluchačů absolvovaly přednášky z oblasti ekonomie, financí, práva, historie, cestovního ruchu, sociologie a psychologie, gastronomie a jiných zajímavých vzdělávacích oblastí. K přednáškovým cyklům přibyly i atraktivní vzdělávací kurzy: jazykové, počítačové, pohybové.

Do budoucna si klade fakulta za cíl poskytováním kvalitních vzdělávacích programů udržet si stávající posluchače Univerzity třetího věku a případně dále rozšiřovat jejich řady.

Cíle a výhody

  • Zkvalitnění života seniorů a smysluplné využití volného času.
  • Získávání nových poznatků, vědomostí a dovedností na univerzitní úrovni od erudovaných akademických pracovníků.
  • Zvyšování kvalifikace u pracujících posluchačů.
  • Zlepšování psychické i fyzické kondice.
  • Interaktivní výuka: menší studijní skupiny, možnost dotazů, sdělování vlastních poznatků, diskuze s vyučujícím a s ostatními posluchači.
  • Sociální rozměr: přátelská atmosféra, navazování nových kontaktů a přátelství.

Organizace výuky

Výuka se uskutečňuje formou přednáškových cyklů a vzdělávacích kurzů převážně 1 x týdně 2 vyučovací hodiny (90 minut), 12 týdnů za semestr.

  • Zimní semestr: září až prosinec příslušného akademického roku, přihlášky od 15.8.
  • Letní semestr: únor až květen příslušného akademického roku, přihlášky od 15.1.

Certifikáty o úspěšném absolvování studia U3V jsou každoročně posluchačům předávány při slavnostním ceremoniálu, který má charakter promocí. Podívejte se na sestřih ze slavnostního ceremoniálu nebo na fotografie z akce.

Aktuality

Posluchači debatovali s náměstkem primátora na vánočním posezení Ilustrační obrázek: Posluchači debatovali s náměstkem primátora na vánočním posezení
 22
20. 12.
Posluchači debatovali s náměstkem primátora na vánočním posezení
V prosinci se posluchači setkali se záhadologem Arnoštěm Vašíčkem Ilustrační obrázek: V prosinci se posluchači setkali se záhadologem Arnoštěm Vašíčkem
 84
20. 12.
V prosinci se posluchači setkali se záhadologem Arnoštěm Vašíčkem
Slavnostní zakončení akademického roku 2022/2023 Ilustrační obrázek: Slavnostní zakončení akademického roku 2022/2023
 158
01. 08.
Slavnostní zakončení akademického roku 2022/2023
Všechny aktuality
U3V

Kontakty

SU OPF Karviná
Univerzitní náměstí 1934/3
733 40 Karviná

+420 596 398 438
Mgr. Dagmar Sohrová