Útvar vědy a výzkumu koordinuje vědeckovýzkumnou činnost fakulty podle Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké a výzkumné činnosti SU OPF. Oddělení organizačně zabezpečuje habilitační řízení, zvyšování kvalifikace akademických pracovníků fakulty, včetně zapojení studentů do vědecké práce. VaV eviduje projekty na fakultě a asistuje při kontaktu s grantovými agenturami. Dále eviduje publikační činnost akademických pracovníků fakulty a zajišťuje každoroční sběr dat do národních databází výzkumu a vývoje. Předmětem činnosti útvaru VaV je také řízení ediční činnosti, jejíž významnou složkou je i zpracovávání a vydávání učebních textů.

Aktuality

Ilustrační obrázek
 8
20.04 - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

2. ročník mezinárodní vědecké konference Etika v 21. století

Ilustrační obrázek
 695
25.03 - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Osobní identifikátor ORCID

Ilustrační obrázek
 194
24.03 - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Seznam časopisů dle jednotlivých oborů

Všechny aktuality