Útvar vědy a výzkumu koordinuje vědeckovýzkumnou činnost fakulty podle Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké a výzkumné činnosti SU OPF. Oddělení organizačně zabezpečuje habilitační řízení, zvyšování kvalifikace akademických pracovníků fakulty, včetně zapojení studentů do vědecké práce. VaV eviduje projekty na fakultě a asistuje při kontaktu s grantovými agenturami. Dále eviduje publikační činnost akademických pracovníků fakulty a zajišťuje každoroční sběr dat do národních databází výzkumu a vývoje. Předmětem činnosti útvaru VaV je také řízení ediční činnosti, jejíž významnou složkou je i zpracovávání a vydávání učebních textů.

Aktuality

Seznam pomocných vědeckých Ilustrační obrázek: Seznam pomocných vědeckých
 1
14.03
Seznam pomocných vědeckých
Studentská vědecká konference Ilustrační obrázek: Studentská vědecká konference
 492
25.01
Studentská vědecká konference
Osobní identifikátor ORCID Ilustrační obrázek: Osobní identifikátor ORCID
 1094
25.03
Osobní identifikátor ORCID
Seznam časopisů dle jednotlivých oborů Ilustrační obrázek: Seznam časopisů dle jednotlivých oborů
 350
24.03
Seznam časopisů dle jednotlivých oborů
Všechny aktuality