Útvar vědy a výzkumu koordinuje vědeckovýzkumnou činnost fakulty podle Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké a výzkumné činnosti SU OPF. Oddělení organizačně zabezpečuje habilitační řízení, zvyšování kvalifikace akademických pracovníků fakulty, včetně zapojení studentů do vědecké práce. VaV eviduje projekty na fakultě a asistuje při kontaktu s grantovými agenturami. Dále eviduje publikační činnost akademických pracovníků fakulty a zajišťuje každoroční sběr dat do národních databází výzkumu a vývoje. Předmětem činnosti útvaru VaV je také řízení ediční činnosti, jejíž významnou složkou je i zpracovávání a vydávání učebních textů.

Aktuality

Šablony publikací SU OPF Ilustrační obrázek: Šablony publikací SU OPF
 14
05. 09.
Šablony publikací SU OPF
Převodník oborů Frascati Ilustrační obrázek: Převodník oborů Frascati
 14
05. 09.
Převodník oborů Frascati
Osobní identifikátor ORCID Ilustrační obrázek: Osobní identifikátor ORCID
 1280
25. 03.
Osobní identifikátor ORCID
Seznam časopisů dle jednotlivých oborů Ilustrační obrázek: Seznam časopisů dle jednotlivých oborů
 435
24. 03.
Seznam časopisů dle jednotlivých oborů
Všechny aktuality